Reklama

I ty możesz pracować w policji! Poszukiwany/poszukiwana...

Opublikowano:
Autor:

I ty możesz pracować w policji! Poszukiwany/poszukiwana... - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Lifestyle Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko starszego referenta w Wydziale Prewencji. Jakie są wymagania i zakres obowiązków?

Oferta ważna do 6 marca 2018 r.

WYMIAR ETATU: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Toruńska 14

WARUNKI PRACY:

praca w systemie jednozmianowym
praca przy monitorze ekranowym
praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu
bariery architektoniczne: podjazd, brak wind, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanej toalety

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie sekretariatu Wydziału Prewencji

prowadzenie dziennika korespondencyjnego, dziennika podawczego

rejestracja przyjmowanej korespondencji i przesyłek w rejestrach

elektroniczne sporządzanie raportu miesięcznego z przesyłek nadanych Poczty Polskiej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

znajomość obsługi komputera

znajomość programów Ms Office

znajomość podstawowych zasad archiwizacji

uregulowany stosunek do służby wojskowej

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 06 marca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KUTNIE
UL. TORUŃSKA 14
99-300 KUTNO

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Spełnienie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu rekrutacji. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci spośród listy osób
spełniających wymagania formalne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniły wymagania, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone(o tym fakcie kandydaci nie będą powiadamiani). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 024 –253/22/08 (godz. 7:30-15:30).

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE