Reklama

Możliwość ustanowienia przez świadka pełnomocnika w postępowaniu karnym

Opublikowano:
Autor:

Możliwość ustanowienia przez świadka pełnomocnika w postępowaniu karnym - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Lifestyle

Nie budzi wątpliwości, że w toku postępowania karnego osoba podejrzana (oskarżona) może ustanowić obrońcę. Również strona tego postępowania jaką jest pokrzywdzony czy też w toku postępowania sądowego oskarżyciel posiłkowy może ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy w toku tego postępowania.


Uprawnienie to stanowi jedno z podstawowych gwarancji procesowych przysługujących stronom tego postępowania. Nie można bowiem wymagać od stron tego postępowania (a więc zazwyczaj podmiotów nieprofesjonalnych), aby stanowiły one równorzędne – pod względem wiedzy czy doświadczenia – podmioty dla innych podmiotów profesjonalnych działających w postępowaniu (np. prokuratora). Jak wygląda natomiast sytuacja świadka, który jest przesłuchiwany w toku tego postępowania, który stroną postępowania niewątpliwie nie jest?


Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego pełnomocnika może ustanowić również osoba, której status strony nie przysługuje, pod warunkiem, że wymagają tego interesy tej osoby w danym postępowaniu. Taką osobą (niebędącą stroną) może być więc także świadek. Ciężko natomiast jednoznacznie określić czym jest wskazany wyżej interes osoby, która domaga się przesłuchania jej w obecności pełnomocnika. Bez wątpienia sytuacja taka zachodzi, na przykład, gdy przesłuchanie może ewentualnie dotyczyć kwestii w zakresie których dany świadek jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. W takim przypadku rola pełnomocnika może sprowadzić się do oceny jakie w tej sytuacji świadek może podjąć czynności (dotyczące między innymi odmowy złożenia zeznań).


Z kolei już w toku postępowania sądowego można wskazać na sytuację, w której pokrzywdzony, który nie działa w charakterze oskarżyciela posiłkowego (a występujący w roli świadka) uczestniczy w czynnościach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze przez oskarżonego (art. 387 kodeksu postępowania karnego). Skorzystanie z tej instytucji przez oskarżonego uzależnione jest bowiem od braku sprzeciwu pokrzywdzonego. Pełnomocnikiem osoby niebędącej stroną w postępowaniu karnym może być natomiast adwokat rumia lub radca prawny, a więc podmiot zajmujący się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych.


Dopuszczenie do udziału tak ustanowionego przez świadka pełnomocnika nie następuje w żadnej „szczególnej” formie procesowej. Po prostu ustanowiony pełnomocnik bierze udział w danej czynności procesowej. Z kolei w przypadku stwierdzenia, że obrona interesów osoby niebędącej stroną nie wymaga udziału pełnomocnika, odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu tak ustanowionego przez świadka pełnomocnika następuje w formie postanowienia lub zarządzenia (w zależności od etapu postępowania).


W postępowaniu sądowym uprawnienie to przysługuje sądowi. W postępowaniu przygotowawczym – prokuratorowi. Choć sytuacje, w których następuje odmowa dopuszczenia pełnomocnika świadka do udziały w danych czynnościach nie są częste, to jednak inaczej wygląda możliwość zaskarżenia decyzji odmownej sądu, a inaczej decyzji prokuratora. Postanowienie Sądu w tym przedmiocie jest bowiem „ostateczne” – to jest nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy. Natomiast na zarządzenie prokuratora, który odmówił pełnomocnikowi dopuszczenia do udziału w postępowaniu przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE