Reklama

Zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola

Opublikowano:
Autor:

Zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Lifestyle Rodzic zgłosił się z wnioskiem o zwrot kosztów dowozu 6-latka, który uczęszcza do przedszkola niepublicznego (przy czym rodzic nie składał nigdy wniosku o miejsce w przedszkolu na terenie gminy oraz nie składał wniosku do szkoły, gdzie funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla 6-latków). Jednocześnie w tym samym wniosku zwraca się o zapewnienie transportu lub zwrot kosztów transportu dzieciom wykonującym obowiązek szkolny w niepublicznych szkołach podstawowych. W jaki sposób rozpatrzyć wniosek?

Odpowiedź:

Jeśli przedszkole niepubliczne, o którym mowa w pytaniu, nie jest przedszkolem niepublicznym spełniającym warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, to gmina nie ma obowiązku zwrotu kosztów dowozu dziecka 6-letniego do tego przedszkola.

Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot koszów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeśli dowożenie zapewniają rodzice – jedynie do podstawowej szkoły obwodowej, jeśli droga dziecka z domu do szkoły obwodowej przekracza 3 lub 4 km – w zależności od klasy, do której dziecko uczęszcza.

Uzasadnienie:

Zasady dowożenia dzieci do przedszkoli wynika z treści art. 32 ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem gmina ustala sieć prowadzonych przez siebie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Sieć ta powinna być tak organizowana, aby droga dziecka z domu do danej formy wychowania przedszkolnego nie przekraczała 3 km.

Jeśli droga, o której mowa wyżej, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeśli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe).

Obowiązek zapewnienia dowozu dziecka do przedszkola dotyczy wyłącznie dzieci 5- i 6-letnich, i to tylko w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do:

  • publicznego przedszkola,
  • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
  • publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
  • niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
  • oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo
  • niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego,
– przekracza 3 km.

Dla oceny, czy na gminie ciąży obowiązek zorganizowania dowozu dziecka do przedszkola, znaczenie prawne ma odległość z domu dziecka do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, oraz to, czy jest to forma wychowania przedszkolnego określona w art. 32 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

Gmina nie ma obowiązku dowozu dziecka do przedszkola niepublicznego, nawet jeśli droga dziecka 5- lub 6-letniego przekracza 3 km. Przedszkole niepubliczne, jeśli nie jest przedszkolem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nie zostało bowiem wymienione przez ustawodawcę jako forma wychowania przedszkolnego rodząca po stronie gminy obowiązek zorganizowania dowozu lub pokrycia kosztów tego dowozu zorganizowanego przez rodziców.

Zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe gmina może (ale nie musi) zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Na zasadzie dobrowolności nie ma jednak podstaw do finansowania dowozu dziecka i opiekuna, jeśli dowóz do przedszkola organizują rodzice lub opiekunowie dziecka.

Z przepisów ustawy – Prawo oświatowe wynika, że gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrócić koszt przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrócić koszty przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej – w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza:

  • 3 km – przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
Obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów dojazdu do szkoły jest nałożony na gminę tylko wtedy, gdy uczniowie uczęszczają do szkoły obwodowej. A więc jeśli rodzice wybrali szkołę, która nie jest szkołą obwodową, ustawa nie nakłada na gminę obowiązku organizacji transportu do takiej szkoły bądź pokrycia kosztów przejazdu.

Uczniowi uczęszczającemu do szkoły położonej poza obwodem, a także poza obszarem administracyjnym gminy, gmina nie ma obowiązku finansowania dowozu. W obowiązujących przepisach ustawodawca nie przewidział sytuacji, aby gmina zwracała koszty przejazdu nawet wtedy, gdy szkoła, do której dziecko uczęszcza, położona jest bliżej od szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.

Gmina nie ma obowiązku organizowania transportu lub zwrotu kosztów przejazdu do innej szkoły niż obwodowa, nawet jeżeli znajduje się ona bliżej niż szkoła, do której dziecko uczęszcza. Sądy administracyjne rozstrzygające podobne sprawy przyznają rację gminom, stwierdzając, że rodzice nie mogą obarczać gminy ciężarem skutków finansowych wyboru przez opiekunów dziecka innej szkoły niż szkoła obwodowa.

Reasumując, ustawodawca nie przewidział sytuacji, aby gmina zwracała koszty przejazdu wtedy, gdy szkoła, do której dziecko uczęszcza, nie jest szkołą w obwodzie, w której dziecko mieszka. Zatem należy ustalić, czy szkoła ta jest szkołą obwodową dla dzieci – jeśli nie, to gmina nie ma obowiązku dowozu ani zwrotu kosztów przejazdu do niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Zapamiętaj!

Gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu dziecka 5- lub 6-letniego z domu do przedszkola niepublicznego, niezależnie od odległości, jaką ma dziecko do pokonania z domu do przedszkola niepublicznego. Przedszkole niepubliczne (za wyjątkiem niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) nie zostało bowiem wymienione w art. 32 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe, wśród form wychowania przedszkolnego, do których zapewnienie dowozu jest obowiązkiem gminy.

Podstawa prawna:

  • art. 32 ust. 1, ust. 3 i ust. 5, art. 39 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
Joanna Swadźba
Prawnik, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, specjalista prawa oświatowego i socjalnego, autorka licznych artykułów z zakresu prawa
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE