Reklama

Dofinansowanie do zakupów podręczników w gminie Strzelce

Opublikowano:
Autor:

Dofinansowanie do zakupów podręczników w gminie Strzelce - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia W związku z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wójt gminy Strzelce informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.Pomoc taka przyznawana będzie uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 574 zł netto. Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie dla uczniów klas III - do 225 zł. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być oświadczenie o wysokości dochodów). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych ww. formie.

W szczególnych przypadkach można również starać się o dofinansowanie zakupu podręczników nawet, gdy rodzina nie spełnia kryterium dochodowego. Jest to możliwe w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kiedy w rodzinie występuje bezrobocie, sieroctwo, wielodzietność, niepełnosprawność, zdarzenia losowe lub kryzysowe itp. Wniosek wymaga wtedy szczególnego uzasadnienia. Liczba uczniów, mogących otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej liczby uczniów w gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w kasach III szkoły podstawowej.

Dofinansowanie zakupu podręczników mogą otrzymać też uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do wniosku dołącza się wtedy kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Dofinansowaniem objęci są uczniowie klasy III, V i VI szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum:


a. słabowidzących,
b. niesłyszących,
c. słabosłyszących,
d. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie wymienieni w punkcie 3 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie jest wypłacane do wysokości od 225zł do 350zł w zależności od tego, do której klasy uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie będzie można otrzymać po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT – wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek lub paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników). W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Formularze wniosków są do pobrania w sekretariatach szkół.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Termin składania wniosków upływa dnia 11 września 2015r.

Warto pamiętać, że program „Wyprawka szkolna” to nie jedyne wsparcie finansowe uczniów. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku 1 września, oprócz pierwszoklasistów, bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.
W związku z wprowadzaniem bezpłatnych podręczników znika konieczność dofinansowywania ich zakupu. MEN przewiduje, że docelowo, w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Podręczników nie będą kupowali rodzice. Wszystkich uczniów będzie w nie wyposażała szkoła – klasy I-III w podręczniki wydane przez MEN, a w pozostałe dokonując zakupu z środków budżetu państwa.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE