Reklama

Informacja o naborze kandydatów

Opublikowano:
Autor:

Informacja o naborze kandydatów - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Informacja o naborze kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie.

Warunki naboru:

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwane dalej organizacjami pozarządowymi, zgłaszają swoich kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie, zwanych dalej kandydatami, na karcie zgłoszeniowej.
 2. Karta zgłoszeniowa dostępna jest w Urzędzie Miasta Kutno w pok. 235, 401 i 410 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno w zakładce: Organizacje pozarządowe (Komunikaty) oraz w BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe (Komunikaty).
 3. Do karty zgłoszeniowej należy załączyć dokument, z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie do reprezentowania organizacji pozarządowej, zgłaszającej kandydata (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących).
 4. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/355/2013 Rady Miasta Kutno z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w skład Rady wchodzi 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 5. Organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów na członków Rady.
 6. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Miasta Kutno.
 7. Karty zgłoszeniowe można składać w dniach od 16 września 2013r. do 07 października 2013 r. w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu Miasta Kutno Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18.
 8. Karty zgłoszeniowe złożone po terminie określonym w pkt 7 nie będą uwzględniane.
 9. Lista kandydatów spełniających wymogi niniejszego ogłoszenia zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno, w BIP i na tablicach informacyjnych niezwłocznie po zakończeniu niniejszego naboru.
 10. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie zostaną wybrani w drodze głosowania spośród kandydatów z listy.
 11. Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie zostaną ogłoszone odrębnym ogłoszeniem.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE