Reklama

Miejska pomoc dla przedsiębiorców. Radni jednogłośnie ‘’za’’

Opublikowano:
Autor:

Miejska pomoc dla przedsiębiorców. Radni jednogłośnie ‘’za’’ - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Radni miejscy byli jednomyślni i 21 głosami „za” przyjęli uchwałę ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

- W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wspomnianą uchwałę można było podjąć na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rady gmin mają możliwość wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

- W związku z powyższym, proponuje się zwolnić od podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie – czytamy w uzasadnieniu.

Poniżej najważniejsze zapisy z projektu uchwały:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) oraz poprzedzającego go rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673 i 674) i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 25% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów nie mniej niż 25% obliczonego jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy powierzchni handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 .

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

§ 5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia: deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie, oświadczenie przedsiębiorcy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200, z 2020 r. poz. 285, 568 i 695).

§ 8. Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2020 r.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE