Reklama

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza nabór na Animatora w ramach Projektu: „Lokalny Animator Sportu”

Opublikowano:
Autor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza nabór na Animatora w ramach Projektu: „Lokalny Animator Sportu” - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia WARUNKI PRACY:1. Praca w terminie: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku (możliwość zawarcia Umowy od 1 marca 2016 r.)2. Praca w godzinach otwarcia Orlika: według przekazanych harmonogramów planowanych godzin pracy Animatora w danym miesiącu3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.4. Minimalna miesięczna liczba godzin: zatrudnia się dwóch animatorów realizujących min. po 80 godzin w miesiącu oraz ewentualnie kolejnych animatorów, którzy będą realizować pozostałą liczbę godzin wynikającą z ogólnej miesięcznej liczby godzin funkcjonowania Orlika.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Wykształcenie wyższe w zakresie wychowania fizycznego bądź posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu.

MILE WIDZIANE:

 Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu.

 Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

 Koncepcja funkcjonowania obiektu, czyli wizja działań, program planowanych działań.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin.

2. Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.

4. Współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu.

5. Promocja miasta Kutno poprzez działania prowadzone na obiekcie Orlik.

6. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

7. Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

8. Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.

9. Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podpisany życiorys (CV) opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz 1182 z późn. zm.).

2. Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

3. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowych.

4. Formularz Kandydata „Lokalny Animator Sportu”.

5. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

PROCEDURA NABORU:

Spośród złożonych dokumentów aplikacyjnych komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne oraz zaprosi ich na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie. Pozostałe osoby nie otrzymują informacji zwrotnej, a ich dokumenty nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.mosir.kutno.pl

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór – Lokalny Animator Sportu” w terminie do dnia 26 lutego 2016 roku do godz. 14.00

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE