Reklama

Ogłoszenie RSM Pionier

Opublikowano:
Autor:

Ogłoszenie RSM Pionier - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie.

Przedmiotem przetargu jest: garaż położony w Kutnie przy ul. Batorego o pow. użytkowej 16,00 m2. Wywoławcza stawka za najem wynosi 150,00 zł/msc. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna kwota postąpienia 1 zł

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem w dziale księgowości pod numerem telefonu 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 27 sierpnia 2020 r., a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

Przejmujący garaż przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki z podatkiem VAT. Zarząd ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zamkniecie przetargu pisemnego bez dokonania wyboru najemcy nie wymaga podania przyczyny.

W przypadku wpłacenia wadium i odstąpienia od przetargu bądź odstąpienia od podpisania umowy w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i pozostaje na koncie Spółdzielni. Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy wadium zaliczone zostaje na poczet opłat za przedmiotowy lokal użytkowy. W przypadku przegrania przetargu wadium podlega zwrotowi.

Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

Z a r z ą d
Kutno dnia 17.08.2020 r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych oferentów będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;
2. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pionierkutno.pl, lub pod numerem telefonu: 602 745 827);
3. dane osobowe oferentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wybranym oferentem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO;
1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier.
2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym postępowaniem i wyczerpania możliwych postępowań kontrolnych wobec Spółdzielni w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych;
4. przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,
niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Panu/Pani praw do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
1. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich niepodania Oferent nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu przetargowym.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
3. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE