Reklama

Ogłoszenie RSM Pionier

Opublikowano:
Autor:

Ogłoszenie RSM Pionier - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 11.00. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy: Wilczej 1 o pow. użytkowej 92,6 m2.

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto15,00 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 29 stycznia 2020 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Kutno, dnia 17.01.2020r.
Z a r z ą d

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. administratorem danych wykonawcy będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;
2. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub pod numerem telefonu: 602 745 827);
3. dane osobowe wykonawcy są przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej wykonania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO; oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit c) RODO .
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier oraz notariusz.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tym związanych. przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,
7. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do zawarcia umowy i w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
9. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE