Reklama

Reklama

Otwarcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie

Opublikowano: śr, 2 wrz 2015 09:50
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia 1 września Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi zmienił siedzibę. Docelowym miejscem realizacji zadań edukacyjnych i terapeutycznych stał się budynek przy ul. Dobrzelińskiej 6 w Żychlinie. Tego dnia o godz. 10 nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie placówki. W uroczystości udział wzięli starosta powiatu kutnowskiego - Krzysztof Debich, wicestarosta Zdzisław Trawczyński, burmistrz gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak, zastępca burmistrza Zbigniew Gałązka, proboszcz Parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie ks. Wiesław Frelek, Kadra Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, wychowankowie oraz ich opiekunowie.Infrastruktura MOS w nowej siedzibie wpisuje się w obowiązujące w placówkach terapeutycznych standardy. Zwiększy się ilości pomieszczeń na rzecz realizacji zadań korekcyjnych i terapeutycznych, poprawią się warunki sanitarne i higieniczne. Młodzież w nowej siedzibie, będzie miała zapewnione optymalne warunki dla rozwoju psychoemocjonalnego i społecznego.

Reklama

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym zagrożone są niedostosowaniem społecznym i wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Wychowankowie otrzymują w placówce wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści:

• wyposażają młodzież w kompetencje potrzebne do życia we wspólnocie
i życiu społecznym,
• rozwijają umiejętności komunikacyjne młodych,
• wzmacniają u wychowanków motywację do zmian i wiarę we własne możliwości. Młodzież przygotowywana jest do dobrego startu w dorosłe życie.

Misją MOS jest zapewnienie wychowankom warunków dla zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwojowych oraz udzielanie wieloprofilowej pomocy specjalistycznej. Placówka jest przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży. Kadra ma bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i oferuje rzetelną pomoc oraz wsparcie. Tworzy sprzyjające środowisko do pracy i rozwiązywania problemów młodych ludzi zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Rodzice i opiekunowie współpracują z kadrą ośrodka w kształtowaniu społecznych kompetencji młodych, u swoich dzieci, u podopiecznych.

Profil Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii:

• Placówka dysponuje 56 miejscami dla chłopców i dziewcząt.
• Ośrodek posiada Gimnazjum z kilkoma oddziałami, a od 01.09.2016r. otwiera Zasadniczą Szkołę Zawodową (m.in. kształcącą w zawodach kucharz, fryzjer, elektryk, ślusarz).
• W placówce funkcjonują grupy terapeutyczno – wychowawcze.

Społeczność Ośrodka Młodzież wraz z kadrą placówki tworzą społeczność korekcyjną opierającą się na zasadach bezpieczeństwa, otwartej komunikacji, przestrzeganiu ustalonych reguł, samorządności i odpowiedzialności za rozwój wszystkich jej uczestników.

• Młodzież przyjmowana jest do ośrodka do 18 roku życia. Wychowankowie ośrodka mogą kontynuować naukę w placówce po ukończeniu 18 lat pod warunkiem przestrzegania zasad obowiązujących całą społeczność.
• Młodzież ośrodka: przygotowuje się do zmiany poprzez realizację indywidualnych programów terapeutycznych i edukacyjnych, uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, socjoterapeutycznych i innych zajęciach specjalistycznych, rozwija kompetencje społeczne, aktywnie podejmując własne inicjatywy na rzecz wspólnoty ośrodkowej i uczestnicząc w życiu lokalnym.

Przyjęcie wychowanka do MOS:

Wymagane dokumenty:
• podanie rodzica lub opiekuna prawnego z prośbą o przyjecie do MOS,
• świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
• opinie o kandydacie,
• odpis aktu urodzenia,
• zdjęcia (2 sztuki),
• potwierdzenie zameldowania,
• informacje na temat stanu zdrowia kandydata,
• inne opinie o uczniu wydane przez pedagoga, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, lub innego specjalistę,

Dokumenty składane są we właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego.

Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest:

1. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na członka społeczności ośrodka, jego rodzicami lub opiekunami, prowadzona z dyrektorem, psychologiem, wychowawcami.
2. Akceptacja przez kandydata na członka społeczności ośrodka regulaminu
i zasad funkcjonowania wychowanka w ośrodku.
3. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu z dyrektorem, wicedyrektorem, psychologiem czy pedagogiem.

Wychowankowie przyjmowani są do ośrodka tylko na prośbę rodzica (w trybie art. 71 b ustawy o systemie oświaty).

Ewa Rutkowska, Dyrektor MOS

Dane kontaktowe:
ul. Dobrzelińska 6; 99-320 Żychlin
tel./ fax.: 24 254 28 28;
e-mail: [email protected];
www.mos-zychlin.edupage.org

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)