Reklama

Podsumowali budżet Miasta za 2014 rok

Opublikowano:
Autor:

Podsumowali budżet Miasta za 2014 rok - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia W planach dochody z budżetu Miasta za rok 2014 wynosiły 157.893,41 złotych, zaś wykonanie wyniosło 152.919,78 złotych, tj. 96,84 %.Dochody wyższe od planowanych osiągnięto w:- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 33.119.264,00 złotych, wyk. 33.486.848,00 złotych);- wpływach z Aquaparku "KUTNO" (plan 3.040.666,00 złotych, wyk. 3.156.293,77 zł.)- wpływach z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 820.000,00 zł, wykonanie 925.473,20 zł)Dochody niższe od planowanych były w:- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 3.900.000,00zł, wyk. 3.456.195,19zł)- podatku od nieruchomości (plan 35.364.370,00 zł, wyk. 33.996.431,12 zł),Niższe od przewidywaych były dochody majątkowe, które były zaplanowane z dotacji UE. Wynika to m.in. z faktu przekazania ostatnich transz środków po ostatecznym rozliczeniu zadań zakończonych w 2014r. oraz w związku z przedłużającymi się procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W 2014 roku do budżetu Miasta Kutno wpływały środki na dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych m.in.:

- "Rozbudowa wraz z modernizacją systemu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) - dotacja z UE;- "Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie" - dotacja z WFOŚ i GW;
- "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702"- dotacja z UE;
- "Kompleksowe uzbrojenei kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą" - dotacja z UE;
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Kutna" - dotacja z UE;
- "Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno z remontem wnętrza" - dotacja z WFOŚiGW;
- projekt "ERASMUS "+"" - dotacja z UE;

Przychody:

Na plan 17.060.126,64 złotych wykonanie wyniosło 16.568.879,91 złotych, tj. 97,13%, w tym: kredyty i pożyczki wykonanie wyniosło 10.073.383,27 złotych, wolne środki wykonanie wyniosło 6.496.496,64zł.

Wydatki:

Na plan 166.188.759,05 złotych wykonanie wynisoło 156.752.669,89, tj. 94,32%.

Rozchody:

Na plan 8.764.920,00 zł wykonanie wynisoło 8.757.359,52 złotych, tj. 99.91% i obejmowały spłaty rat kapitałowych kredyt i pożyczek. Spłata w 2014r. odsetek od zaciągniętych kredytów i pozyczek wyniosła 1.653.674,81 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2014 r. tj. różnica między dochodami, a wydatkami zamknęła się deficytem niższym niż zaplanowano tj. kwotą 3.833.012,11 złotych (na plan 8.295.206,64 złotych).

W 2014 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną tj. różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w kwocie 9.429.753,23 złotych.

W 2014r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano m.in:

- budowę ulic: Kiliskiego, Koniecpolskiego, Siemiradzkiego, Ronda na skrzyżowaniu ulic Oporowskiej i Szymanowskiego, Azaliowej: chodników w ul. Jesiennej, narutowicza, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wygoda - 29go Listopada - Toruńska;- zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej 92 z drogą wojewódzką nr 702";
- zadanie pn. "Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą;
- zadanie pn. "Rozbudowa wraz z modernizacją systemu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno" (ul. Sklęczkowska, Kilińskiego);
- Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno wraz z remontem wnętrza;
- zadanie pn. "wykonanie prac rewaloyzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie"

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE