Reklama

Rajd rowerowy "Szlakami walk nad Bzurą"

Opublikowano:
Autor:

Rajd rowerowy "Szlakami walk nad Bzurą" - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Będzie to już IX Gwiaździsty Zlot do Kutna, a odbędzie się 1 października (sobota). W trakcie imprezy przeprowadzone będą konkursy między innymi z wiedzy o Bitwie Nad Bzurą oraz wiadomości z trasy rajdu.Za zajęcie czołowych miejsc w konkursach przewidziane są nagrody.

Harmonogram:
10.00 - zbiórka uczestników przy pomniku Bohaterów Walk nad Bzurą w parku im. R. Traugutta w Kutnie; weryfikacja uczestników, wręczenie znaczków rajdowych, sprawy organizacyjne, zapalenie zniczy przed pomnikiem Bohaterów Walk n. Bzurą;
10.30 – Wyjazd na trasę rajdu (Kutno – Bielawki – Gajew – Szczyt – Drzewoszki – Dobrzelin – Pasieka – Oporów – Samogoszcz – Skórzewa – Muchnów – Sójki – Żurawieniec – Kutno);
ok.14.00 – 15.00 zakończenie rajdu przed Muzeum Bitwy nad Bzurą w Parku Wiosny Ludów.

REGULAMIN

1. Cele i zadania:

· poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939;

· przybliżenie wiedzy historycznej związanej z wybuchem II Wojny Światowej;

· oddanie hołdu poległym;

· przypomnienie bohaterstwa Żołnierza Polskiego w walce o wolność Ojczyzny;

· zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym;

· popularyzacja walorów historycznych, turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu;

· popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku;

· integracja, nawiązywanie nowych kontaktów.

2. Nazwa imprezy:

IX Gwiaździsty Zlot do Kutna „Szlakami walk nad Bzurą” – wrzesień 2016

3. Organizator:

PTTK Oddział w Kutnie przy współpracy ZHP Hufiec Kutno i Bike Club Kutno

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Kutno

4. Kierownictwo:

Komandor - Zygmunt Szadkowski tel. +694271373,
W-ce komandor - Bogumił Gołaszewski tel. +500268513,
W-ce komandor - Tomasz Wieczorkowski tel. +664056210.

5. Termin i miejsce imprezy:

Rajd odbędzie się w dniu 1 października (sobota) 2016 r.

Miejsce Zlotu: miasto Kutno, powiat kutnowski.

Przebieg imprezy zostanie podany w programie rajdu.

6. Warunki uczestnictwa w imprezie:

· nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 29 września 2016 roku na adres e-mail: poczta@kutno.pttk.pl lub tomaszwieczorkowski@wp.pl; limit zgłoszeń wynosi 30 osób na trasie rowerowej (w tym osoby prowadzące);

· Wpisowe: znicz, który będzie zapalony w miejscach pamięci.;

· o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń;

· osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów;

· sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

· zapoznanie się i akceptacja regulaminu Rajdu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia;

· Kondycja umożliwiająca pokonanie trasy o długości 50km.

7. Koszty Rajdu:

Organizator ustala wpisowe dla rowerzystów : znicz.

Organizator zapewnia:

· okolicznościowy znaczek;

· potwierdzenia w książeczkach odznak turystyki kwalifikowanej i książeczkach odznak krajoznawczych;

· turystyczny poczęstunek.

8. Obowiązki uczestników:

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

· przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty;

· wykonywania poleceń prowadzących imprezę;

· posiadania przy sobie dokumentu tożsamości;

· bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Rajdu;

· udzielania pomocy innym uczestnikom;

· kulturalnego zachowywania się;

· dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników;

· noszenia odpowiedniego do warunków atmosferycznych stroju;

· przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Rajdu;

· stworzenia przyjaznej atmosfery w czasie trwania Rajdu.

9. Zabrania się

Uczestnikom Rajdu zabrania się:

· wyprzedzania pilota prowadzącego na trasie;

· pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę;

· ścigania z innymi uczestnikami Rajdu;

· wykonywania niebezpiecznych manewrów, zajeżdżania drogi itp.;

· samowolnego oddalania się od grupy;

· śmiecenia i zanieczyszczania;

· posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających.

10. Wyposażenie uczestników

Obowiązkowe:

· wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych,

· okrycie przeciwdeszczowe,

· suchy prowiant, napoje,

· dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK),

· sprawny rower.

Dodatkowe:

· wskazana kamizelka odblaskowa i kask;

· książeczki odznak turystyki kwalifikowanej (KOT), książeczki odznak krajoznawczych;

· dobry humor.

11. Postanowienia końcowe

· W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zapewnia sobie prawo odwołania imprezy.

· Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

· Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2016. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw NW.

· Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.

· Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Rajdu.

· Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.

· Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.

· Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych do celów Rajdu.

· Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach z Rajdu publikowanych w mediach.

· Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutno.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE