Reklama

Rok pełen pracy - jak wygląda poziom bezrobocia w Kutnie?

Opublikowano:
Autor:

Rok pełen pracy - jak wygląda poziom bezrobocia w Kutnie? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Aż 1257 osób bezrobotnych znalazło pracę w ubiegłym roku - tak przedstawiają się statystyki za ubiegły rok opublikowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Czy to oznacza, że Kutno ma się coraz lepiej?

Na koniec grudnia 2017 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie figurowało 3 891 osób bezrobotnych, to aż o 1257 osób mniej w porównaniu do stycznia ub.r. kiedy było ich 5 148. Wśród ogółu osób bezrobotnych 57,3% stanowiły kobiety, natomiast 11,3% bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku.

- Bezrobocie w powiecie kutnowskim generowane jest głównie przez gminy, bezrobotni z terenu miasta Kutna na koniec grudnia 2017 r. stanowili 36% zarejestrowanych - czytamy w raporcie.

Szczegółowe dane obrazuje poniższy diagram.

W grudniu najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata – 1 092 osób co stanowi 28%.

- W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które edukację zakończyły na poziomie szkoły gimnazjalnej i poniżej - czytamy w dokumencie.

Stanowiły one 35% ogółu zarejestrowanych, co daje 1 359 osoby. Najmniej osób, bo 353 bezrobotnych, stanowiły osoby z wykształceniem wyższym.

Najliczniejsza grupa wśród bezrobotnych figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie to osoby ze stażem pracy od 1-5 lat , stanowiły one 26% wszystkich zarejestrowanych, natomiast najmniejsza grupa bezrobotnych to osoby ze stażem powyżej 30 lat – 2,9% ogółu bezrobotnych.

Czas oczekiwania na podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane jest bardzo zróżnicowany. Najliczniejszą grupę w ewidencji tut. urzędu stanowiły osoby zarejestrowane ponad 12 miesięcy - jest to 46,9%, natomiast osoby zarejestrowane do 3 miesięcy stanowiły 17% ogółu.

Kobiety na kutnowskim rynku pracy
Na koniec grudnia w ewidencji urzędu figurowały 2 230 kobiety, co stanowiło 57,3% wszystkich zarejestrowanych. W liczbie tej tylko 238 osoby posiadały prawo do zasiłku, co stanowi 10,7% wszystkich zarejestrowanych kobiet. Ponad 29% kobiet zarejestrowanych w PUP w Kutnie nie ukończyła 30 roku życia, natomiast aż 66,9% kobiet pozostających w rejestrach urzędu posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej. Ponad 54% zarejestrowanych kobiet oczekuje na pracę ponad 12 miesięcy.

- Jednym z istotnych czynników generujących bezrobocie jest wykształcenie. W grupie bezrobotnych z wyższym wykształceniem kobiety stanowiły 11,4%. Wśród bezrobotnych kobiet najliczniejsza grupa to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 640 osoby, było to 28,7% wszystkich bezrobotnych kobiet - czytamy w raporcie.

Na koniec grudnia 2017 r. najliczniejsza grupa to kobiety ze stażem od 1 roku – do 5 - 570 osób, co stanowi 25,6% ogółu zarejestrowanych kobiet. Liczna była również grupa kobiet nie legitymująca się żadnym doświadczeniem zawodowym – 399 osoby – 17,9% kobiet.

Niepełnosprawni a praca
Na koniec grudnia 2017 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie zarejestrowane były 459 osoby niepełnosprawne, w tym 198 kobiet. Wśród ww. osób 275 posiadało status osoby bezrobotnej, co stanowiło 7,1% ogółu zarejestrowanych, w grupie tej było 123 kobiet. Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych 56 osób posiadało prawo do zasiłku.

Cudzoziemcy w kutnowskich firmach
W roku 2017 wydano 8 909 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Najwięcej, bo kolejno 1 109 i 1 169 wydano w styczniu i marcu. Najmniej, bo 470 oświadczeń wydano we wrześniu. Najwięcej jest Ukraińców, oprócz nich w Kutnie pracują także Białorusini, obywatele Mołdawii i Rosji. Większość obcokrajowców jest w wieku 26-40 lat. Głównie pracują w branży przetwórstwa przemysłowego i usługach administrowania i działalności wspierającej.

A jak sytuacja na kutnowskim rynku pracy wygląda w praktyce? Czy mieszkańcy odczuwają zmiany na lepsze? Zapraszamy do dyskusji.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE