Reklama

Reklama

Uchwalono budżet miasta na przyszły rok. Jakie inwestycje obejmuje?

Opublikowano: 19 grudnia 2017 15:00
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Kutno głosami 18 za i 1 wstrzymujący się radni uchwalili budżet miasta na przyszły rok. Projekt budżetu Miasta na 2018 rok, obejmujący dochody i przychody oraz wydatki i rozchody, wyniesie prawie 250 mln zł. Dochody miasta szacowane są na kwotę prawie 220 mln zł.

Reklama

- Zadań jest dużo, ale liczymy że z waszym wsparciem uda się je wszystkie zrealizować. Bardzo dziękuję - mówi prezydent Zbigniew Burzyński po głosowaniu.

Wydatki miasta w 2018 roku to 239 mln zł. Wyjątkowo wysokie będą nakłady inwestycyjne zaplanowane w kwocie 67 mln zł, w tym ok. 37 mln zł to dofinansowanie unijne na duże projekty, takie jak rewitalizacja Placu Wolności i Rynku Zduńskiego, modernizacja willi dra Troczewskiego, odbudowa Pałacu Saskiego, rozbudowa biblioteki miejskiej czy modernizacja publicznego transportu zbiorowego.

Na realizację m.in. tych zadań unijnych Miasto musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości ok. 19 mln zł, który przewiduje się sfinansować z emisji obligacji komunalnych. Ze środków własnych przekraczających 11 mln zł planowana jest realizacja innych zadań m.in budowa i modernizacja dróg, budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie dokumentacji technicznych pod nowe zadania inwestycyjne.

Priorytetami inwestycyjnymi na 2018 rok są zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna
Całkowity koszt inwestycji to ponad 26,2 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 18 mln zł
Termin realizacji: 2017 - 2019
Pod nazwą ,,Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna'' kryją się dwa zadania: przebudowa Placu Wolności i Rynku Zduńskiego oraz remont willi dra Antoniego Troczewskiego.

Plac Wolności całkowicie zmieni swoje oblicze. Jego powierzchnia zostanie wyrównana do poziomu ulicy Królewskiej. W miejscu dzisiejszej niecki powstanie wielofunkcyjna budowla, która będzie otwartym parkingiem oraz nową powierzchnią placu z elementami małej architektury. Parking przeznaczony dla ponad 130 samochodów, wyposażony będzie w automatyczny system opłat oraz system sygnalizujący wolne miejsca parkingowe. Wjazd i wyjazd będą zlokalizowane tak, jak obecnie.
Na płycie nowego Placu Wolności powstaną dwa pawilony: muzealno-wystawienniczy i gastronomiczny. Podczas uroczystości miejskich stanie tu scena, a okazjonalnie pojawiać się będą pawilony handlowe. Dodatkową ozdobą budowli będzie ściana z kaskadą wodną od strony ulicy Zamenhofa.
Swój wygląd zmieni także Rynek Zduński oraz ulica Teatralna, które zyskają nową nawierzchnię z płyt kamiennych. Staną tu nowe ławki, oświetlenie oraz fontanna.
Kompleksowej rewitalizacji poddany zostanie również budynek willi dra Troczewskiego wraz z najbliższym otoczeniem. Będzie więcej zieleni, a chodniki i wjazd zyskają nowe nawierzchnie. Po rewitalizacji w budynku nadal będzie się znajdować Urząd Stanu Cywilnego, ale obiekt będzie mógł być wykorzystany także do innych funkcji społecznych. Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2018 roku.

„Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”
Całkowity koszt inwestycji to ponad 17 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 10,5 mln zł
Termin realizacji: 2017 - 2018

Poprawa wyglądu centrum Kutna nie byłaby jednak pełna bez kolejnej inwestycji. Najważniejszy kutnowski zabytek przejdzie od dawna oczekiwaną przemianę. Budynek będzie przebudowany i wyremontowany tak, by wraz z sąsiadującym starym ratuszem tworzył jeden kompleks muzealno-wystawienniczy. Unikatowy w skali kraju zabytek będzie dostosowany do współczesnych wymagań użytkowych. W Pałacu Saskim będzie się mieścić muzeum, ale funkcjonalny budynek pozwoli także na organizowanie tu innych działań kulturalnych i edukacyjnych. We wschodnim skrzydle Pałacu Saskiego znajdzie się sala obsługi ruchu turystycznego.
W pałacu nie może zabraknąć reprezentacyjnej sali, gdzie pomieści się ok. 150 osób. Będzie tu można organizować konferencje, koncerty oraz wystawy. W centralnej części budynku znajdzie się ekspozycja poświęcona historii Pałacu Saskiego. Najbardziej zniszczona przez pożar zachodnia część pałacu przeznaczona będzie na pomieszczenia ekspozycyjno – warsztatowe. Obecnie przygotowywana jest kompleksowa dokumentacja techniczna.

„Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”
Całkowity koszt inwestycji to około 21 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 15 mln zł
Termin realizacji: 2016 – 2020

Pierwsze prace już za nami. Oddano do użytku zatokę dla autobusów przy ul. 3-go Maja, w sąsiedztwie dworca kolejowego. Obecnie modernizowana jest bazaMiejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie. Generalny remont przechodzi plac manewrowy. Do tej pory wykonano już kanalizację sanitarną i deszczową, na etapie końcowym jest wyłożenie placu kostką betonową. Budynek dyspozytorni jest rozbudowywany. Niezbędna jest także budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych.
W ramach projektu na terenie miasta pojawią się nowoczesne autobusy ekologiczne, a także nowe wiaty przystankowe wyposażone w tablice informacyjne.

„Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora"
Całkowity koszt inwestycji to około 2 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 1,4 mln zł
Termin realizacji: 2017 – 2018

Latem 2017 roku rozpoczęła się rozbudowa Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego „Wspólny Dom” przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11. Dzięki niej kompleks powiększy się o dodatkowe skrzydło o powierzchni około 500 m2, w którym powstanie Centrum Seniora. Nowe miejsce dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej da większe możliwości wsparcia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz pozwoli na rozszerzenie oferty dla seniorów. Nowym Centrum kutnowcy seniorzy będą mogli cieszyć się już w połowie 2018 roku.

„Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane"
Całkowity koszt inwestycji to około 2,7 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 1,8 mln zł
Termin realizacji: 2018 – 2019

Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 pozwoli na utworzenie 22 mieszkań wspomaganych i treningowych dla 32 osób. Lokale będą przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mieszkania wspomagane są formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia w społeczności lokalnej.

„Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”
Całkowity koszt inwestycji to około 3,8 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 2,7 mln zł
Termin realizacji: 2017 – 2018

Miasto organizuje kolejny żłobek dla najmłodszych mieszkańców. Placówka powstanie przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w budynku przylegającymdo siedziby Szkoły Podstawowej nr 7. Do żłobka przyjmowane będą dzieci w dwóch grupach wiekowych: 20 dzieci młodszych do 1 roku życia i 30 dzieci w wieku poniemowlęcym, od 1 roku do 3 lat. Dzieci będzie można zostawiać w żłobku na dłużej niż 6 godzin. Nowa placówka zaspokoi wszystkie potrzeby rozwojowe dzieci. Codziennie będą miały możliwość bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu. W żłobku pracować będą wykwalifikowane opiekunki dziecięce. Obecnie trwają prace projektowe, a zakończenie prac budowlanych planowane jest na jesień 2018 r.

,,Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie"
Całkowity koszt inwestycji to około 20 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 13 mln zł
Termin realizacji: 2018–2019

Dzięki przebudowie biblioteka zmieni się w nowoczesny, wygodny w użytkowaniu i reprezentacyjny obiekt, dostosowany do potrzeb i oczekiwań miłośników książek i multimediów. Nowy budynek będzie miał dwa piętra i ponad 3 000 m2. Pozwoli to na wygodne korzystanie z bogatych zbiorów kutnowskiej książnicy. Na parterze znajdziemy m.in.: wypożyczalnię dla młodzieży, salonik prasowy, salę warsztatową, główny magazyn zbiorów, centrum edukacji regionalnej, szatnie i pomieszczenia socjalne. Pierwsze piętro obejmie m.in.: wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, salkę komputerową, multimedialną, salę wielofunkcyjną i pomieszczenia administracyjne. Na drugim piętrze przewidziano natomiast: wypożyczalnię dla dorosłych, pomieszczenie dla biblioteki pedagogicznej oraz pomieszczenia techniczne.
Obecnie trwa opracowanie dokumentacji technicznej projektu.

„Zielona Oś Miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni"
Całkowity koszt inwestycji to około 10,5 mln zł
Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 7,2 mln zł
Termin realizacji: 2017–2018
Zielona Oś Miasta to nowe, piękne tereny zielone, które będą znakomitym miejscem do rekreacji i wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.

W ramach projektu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości ok. 7 km od osiedla Dybów do ul. Metalowej. Biegnąca wzdłuż Ochni ścieżka połączy zatem zachodnią część miasta z terenami dzielnicy przemysłowej Sklęczki.
Wyznaczone zostaną również cztery kutnowskie szlaki turystyczne: różany, historyczny, żydowski i sportowy. Główne atrakcje w ramach „Zielonej Osi Miasta” będą położone w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta Kutna. Jedną z nich będzie rozarium, których w Polsce nie ma wiele. Na terenach nad Ochnią powstaną cztery strefy: imprez plenerowych (teren zielony na imprezy do 15 tys. osób), parku rekreacji (rozarium na powierzchni ok. 1 ha), parku atrakcji (plac zabaw dla dzieci, pawilon informacji turystycznej, mini ogród botaniczny) i sportu (plaża z boiskami do siatkówki plażowej oraz pumptrack czyli rowerowy plac zabaw). Wzdłuż rzeki powstanie nadbrzeżny pomost drewniany, kładka widokowa oraz plaża. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest wiosną 2018 r.
W bieżącej kadencji samorządowej Miasto Kutno pozyskało ponad 70 milionów złotych z funduszy unijnych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Łącznie wartość dotowanych inwestycji przekracza 100 milionów złotych. Poprawią one nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność Kutna i będą służyć mieszkańcom przez długie lata.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (18)
 • 4 lata temu | ocena +2 / -2

  Mysa009

  A co z halą widowiskowo-sportową?

 • 4 lata temu | ocena +13 / -13

  mec.

  Odpowiem podpisującemu się "nie z kutna" : jesteś niesamowitym oszołomem i pisarczykiem. Zawsze znajdziesz się w odpowiedniej porze i miejscu żebyś nie spóźnił swojego dowalenia ludziom zdolnym którzy wiele potrafią i którym się wszystko udaje. BRAWO KUTNO. BRAWO PREZYDENT BURZYŃSKI I JEGO EKIPA. Tak dobrze nigdy się KUTNO nie rozwijało i szkoda, że ten rozwój boli wielu nieudaczników i prostaków, dla których radością życia jest dowalenie lepszym od siebie. Żal takich ludzi.

 • 4 lata temu | ocena +2 / -2

  Macko

  Miasto faktycznie ma tych kilka priorytetowych inwestycji, ale powiedzmy sobie szczerze - słyszymy o tym od ponad 10 lat i do tej pory jeszcze nic się nie dzieje - fizycznie, nadal jest gadanie. Miasto troszkę ruszyło do przodu te kilkanaście lat temu, kiedy powstało kilka firm i teraz jest już niestety totalny marazm. Kupe działek budowlanych do kupienia od lat i nikt się tym nie interesuje, nie powstają nowe firmy, miasto jest pomijane jeżeli chodzi o kolej, o ekspresówki, wszystkie ważniejsze instytucje pchane są do Skierniewidz, Sieradza czy innych ościennych miast, więcej się burzy niż buduje. Niestety tak to na tą chwilę wygląda z zewnątrz. Trzeba faktycznie już zmiany, bo nie ma już pomysłów i wigoru, żeby chociaż starać się zmieniać to miasto, bo ma potencjał niesamowity, nie wiem czy to już nie za późno nawet.

  • 4 lata temu | ocena +0 / -0

   dARK

   jeśli się nic nie dzieje to zajrzyj tu skyscrapercity.com/showthread.php?t=646715&page=108

  • 4 lata temu | ocena +3 / -3

   ...

   Na Sklęczkach powstało nie kilka, ale kilkadziesiąt nowych firm i od 2004 r. zatrudnienie w dzielnicy przemysłowej wzrosło z 2 tys. do 8 tys. osób, a liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców (nie mylić ze wskaźnikiem bezrobocia) osiągnęła najwyższą wartość spośród gmin miejskich województwa. Jeszcze w połowie 2015 r. w budowie było ponad 10 firm na Sklęczkach. Potem przyszła "dobra" pisowska zmiana i wszystko zahamowało. W 2017 faktycznie tak jak piszesz - zero inwestycji. Tylko że prezydenta mamy tego samego, a inwestycje prywatne w dziwny sposób zahamowały od 2016. Widocznie przedsiębiorcy boją się inwestować przy tak niestabilnym ustroju państwa i prawodawstwie. Co do inwestycji drogowych i kolejowych - dzięki Platformie Obywatelskiej mamy dwa węzły autostradowe (a autostrada to chyba więcej niż ekspresówka). Jeśli chodzi o kolej - trwa przebudowa linii E20 między Swarzędzem i Sieradzem, przebudowywana jest również stacja w Kutnie. W 2012 ukończono generalny remont dworca. Od kilku lat mamy też największy w Polsce śródlądowy terminal kolejowy.

   • 4 lata temu | ocena +8 / -8

    Macko

    Troszeczke słabe tłumaczenie się, że wszystkiemu jest winny PIS. Platforma to układy i układziki i faktycznie politycy z Kutna byli powiązani z nią i potrafili załatwić różne rzeczy. Ale teraz się to skończyło i niestety trzeba się wziąć do pracy bo nic samo nie przyjdzie.

   • 4 lata temu | ocena +0 / -0

    ...

    terminal kontenerowy, chociaż kolejowy oczywiście też on jest

   • 4 lata temu | ocena +0 / -0

    ...

    Między Swarzędzem a Sochaczewem, miało być.

 • 4 lata temu | ocena +6 / -6

  ewa

  Tragedia ten budżet.. czy zycie się toczy tylko w centrum miasta? Ale jedno mnie cieszy- niedługo wybory...

  • 4 lata temu | ocena +5 / -5

   ...

   Przez tyle lat budowano głównie ulice na peryferiach, a centrum było zaniedbywane.

 • 4 lata temu | ocena +0 / -0

  zyga

  male sprostowanie [25 11 2017 studio polska ]

 • 4 lata temu | ocena +0 / -0

  x

  jak mozna nie uchwalic obejzyj wgoogle [25 11 20017 rok sprawa polska] ogladaj od 100 minuty czekam na odpiske

 • 4 lata temu | ocena +7 / -7

  v

  bydlaki nie pomysleli o rodzinach ktorzy mieszkaja na majdany 1 jest ich 13 rodzin niektorzy mieszkaja od urodzenia,czesc po kilkanascie lat teraz baz zastanowienia trzeba ich usunac zgroza to wola pomste do nieba

 • 4 lata temu | ocena +13 / -13

  nie z kutna

  Kutno jest pośmiewiskiem całej Polski, a przynajmniej województwa łódzkiego i sąsiednich regionów. Mieszkańcy są tak prymitywni, jakby tydzień temu zeszli z drzew i nadają się tylko do najprostszych prac fizycznych. Kutno wygląda gorzej niż miasteczka w głębi Ukrainy albo za Uralem. Dobrze, że Ukraińcy przyjeżdżają, przynajmniej trochę was ucywilizują. No ale będzie odbudowany barak drewniany, zwany szumnie "pałacem" saskim, pusta biblioteka (bo nie czytacie książek, nawet nigdy większość z was nie widziała czegoś takiego jak książka) i pusty plac do chlania piwska i wódy. A wokół syf i ruina.

  • 4 lata temu | ocena +5 / -5

   Jolka

   Człowieku widać że się naćpałeś albo żyjesz w innym zapchlonym miejscu i nie wiesz co to KUTNO. Chciałeś błysnąć inteligencją a okazałeś się zwykłym debilem, pozbawionym elementarnej wiedzy i obiektywizmu. Na święta życzę Ci abyś odzyskał rozum i trzeźwe myślenie.

  • 4 lata temu | ocena +4 / -4

   Fffff

   Popieram, choć jestem z Kutna, miasta prymitywnego i brzydkiego

  • 4 lata temu | ocena +10 / -10

   z Kutna

   Biedny człowieku, spotkałeś na swojej drodze kutnian którzy zrobili Ci krzywdę i myślisz, że wszyscy są tacy sami. Nie, nie wszyscy są tacy sami.

 • 4 lata temu | ocena +7 / -7

  nie kocham kutna

  To już wiadomo, dlaczego nie wystarczyło na organizację WOŚP.