Reklama

VI Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami Walk nad Bzurą"

Opublikowano:
Autor:

VI Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami Walk nad Bzurą" - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia W sobotę, 21 września odbędzie się szósta edycja Gwiaździstego Zlotu do Kutna. W tym roku uczestnicy przemaszerują trasą z Dobrzelina do Oporowa. Będzie zwiedzanie zamku, muzeum i kościoła w Oporowie oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie. Na trasie rajdu uczestnicy uczczą pamięć żołnierzy poległych podczas walk w II wojnie światowej. Podczas imprezy przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem imprezy.

1. Cele i zadania:- poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939 - przybliżenie wiedzy historycznej związanej z wybuchem II Wojny Światowej - oddanie hołdu poległym - przypomnienie bohaterstwa Żołnierza Polskiego w walce o wolność Ojczyzny - zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym - popularyzacja walorów historycznych, turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu - popularyzacja turystyki pieszej jako aktywnej formy wypoczynku - integracja młodzieży, nawiązywanie nowych kontaktów

2. Nazwa imprezy: VI Gwiaździsty Zlot do Kutna „Szlakami walk nad Bzurą” – Wrzesień 2013

3. Organizator: PTTK Oddział w Kutnie przy współpracy ZHP Hufiec Kutno Patronat honorowy: Prezydent Miasta Kutno Patronat medialny: Kutnowskie Centrum Informacyjne

4. Kierownictwo: Komandor - Zygmunt Szadkowski tel. +694271373 W-ce komandor - Magdalena Górska tel. +668474280

5. Termin i miejsce imprezy: Zlot odbędzie się w dniu 21 września (sobota) 2013 roku bez względu na pogodę. Miejsce Zlotu: miasto Kutno, powiat kutnowski.

6. Warunki uczestnictwa w imprezie: - nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 16 września 2013 roku na adres e-mail: kutno@pttk.pl lub pocztą na adres: Zygmunt Szadkowski, 99-300 Kutno, ul. Batorego 7 m. 6; limit zgłoszeń wynosi: 130 osób. W przypadku wysłania zgłoszenia przesyłką pocztową prosimy o telefoniczne powiadomienie komandora Zlotu w terminie do dnia 17 września 2013 roku. - wpłacenie wpisowego na konto do dnia 17 września 2013 roku: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kutnie Nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0152 3900 Dowód wpłaty do okazania przy weryfikacji w dniu 21 września 2013 roku. - o przyjęciu uczestnika na daną trasę decyduje kolejność zgłoszeń - w Zlocie mogą brać udział grupy zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowe i inne organizacje oraz turyści indywidualni

- osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Zlocie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów

7. zapoznanie się i akceptacja regulaminu Zlotu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia

8. Koszty Zlotu: Organizator ustala wpisowe w wysokości 5 PLN/osobę dla osób niezrzeszonych w PTTK i 3 PLN/osobę dla członków PTTK. Opiekunowie grup zorganizowanych są zwolnieni od wpłaty wpisowego. W ramach wpisowego organizator zapewnia: - okolicznościowy znaczek - dyplom uczestnictwa w Zlocie dla grup zorganizowanych - przewóz autokarem z Kutna na początek trasy i przejazd powrotny do Kutna (dotyczy trasy pieszej) - suchy prowiant, napój na trasę - interesujący konkurs z nagrodami - serdeczną atmosferę - opiekę pierwszej pomocy przedmedycznej - potwierdzenia w książeczkach turystyki kwalifikowanej OTP i Turysta Przyrodnik. - ubezpieczenie NW (dotyczy osób niezrzeszonych w PTTK).

9. Obowiązki uczestników: Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do: - przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty - wykonywania poleceń prowadzących imprezę - posiadania przy sobie dokumentu tożsamości - bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Zlotu - udzielania pomocy innym uczestnikom - kulturalnego zachowywania się - dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników - noszenia odpowiedniego do warunków atmosferycznych stroju - przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Zlotu - stworzenia przyjaznej i niepowtarzalnej atmosfery w czasie trwania Zlotu

10. Zabrania się Uczestnikom Zlotu zabrania się: - wyprzedzania pilota prowadzącego na trasie - pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę - biegania oraz ścigania z innymi uczestnikami Zlotu - podczas przemarszów drogami zajmowania większej części drogi niż wyznaczy prowadzący kolumnę - samowolnego oddalania się od grupy - śmiecenia i zanieczyszczania - posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających

11. Wyposażenie uczestników Obowiązkowe: - wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych, buty do turystyki pieszej. Opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek sprawdzenia tego ubioru (dotyczy osób niepełnoletnich) i odesłania uczestnika wyposażonego w sposób nieodpowiedni do domu - okrycie przeciwdeszczowe - suchy prowiant, napoje - dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK) Dodatkowe: - książeczki turystyki kwalifikowanej - dobry humor - mile widziane będzie posiadanie przez grupę zniczy do zapalenia w miejscach pamięci 12. Postanowienia końcowe - Zlot odbędzie się bez względu na panujące w dniu zlotu warunki atmosferyczne. - Zlot będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. - Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2013. Osoby nie będące członkami PTTK zostaną ubezpieczone od następstw NW (w ramach wpisowego). - Każdy uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń. - Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie. - Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Zlotu. - Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. - Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Zlotu i nie udostępnia ich osobom trzecim. - Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych do celów Zlotu. - Za zachowanie uczestników grup zorganizowanych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. - O niestosownym zachowaniu uczestników podczas imprezy mogą zostać powiadomione jednostki zgłaszające. - W przypadku wykluczenia z imprezy z powodu nieodpowiedniego stroju, braku dokumentów, nieodpowiednio wyposażonego roweru (dotyczy uczestników trasy rowerowej) lub innych przyczyn wpisowe nie podlega zwrotowi - Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Komandor Zlotu: Zygmunt Szadkowski

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE