Reklama

VII Sesja Rady Miasta Kutno

Opublikowano:
Autor:

VII Sesja Rady Miasta Kutno - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia We wtorek 26 maja o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Kutno z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji.2. Informacja na temat realizacji zadań pomocy społecznej w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. 3. Informacja na temat realizacji „Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi za rok 2014”. 4. Informacja za rok 2014 o działalności Miasta Kutno wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.5. Informacja na temat realizacji w 2014 roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz budownictwa mieszkaniowego prowadzonego przez TBS sp. z o.o. w Kutnie. 6. Informacja na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

7. Sprawozdanie z realizacji przydziałów lokali i lokali socjalnych w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kutnie – obręb Łąkoszyn, przy ul. Polnej; b) nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w mieście Kutnie;
c) w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw na terenie Miasta Kutno;
d) ustanowienia odpłatnej służebnośc i na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej;
e) wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kutno (ul.Narutowicza 11; ul.Barlickiego 59; ul.Wybickiego);
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogi wewnętrzne położone w Kutnie w obrębie Raszew - Piaski oraz ustanowienia na nim służebności przesyłu;
g) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Kutno, w formie darowizny, gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kutnie w obrębie ewidencyjnym 2 - Grunwald;
h) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (garaż - 1) znajdującego się w zespole garażowym położonym w Kutnie przy ul. Batorego;
i) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2015 roku;
j) zmiany uchwały NR III/46/15 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 mkw pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno;
k) zmiany Uchwały NR V/76/15 Rady Miasta Kutno w sprawie opłat targowych;
l) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kutno na lata 2015 - 2019;
ł) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Łęczyckiej w Kutnie";
m) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Intermodalnej w Kutnie”;
n) zmieniająca uchwałę Nr LVII/535/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
o) zmiany uchwały Nr II/24/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2015 - 2022;
p) zmiany uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok;
r) przystąpienia Miasta Kutno do porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pn. "Wspólny Bilet Aglomeracyjny".
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE