Reklama

[WIDEO LIVE] Sesja w powiecie. Oglądaj dyskusje radnych na żywo

Opublikowano:
Autor:

[WIDEO LIVE] Sesja w powiecie. Oglądaj dyskusje radnych na żywo - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Dziś XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Porządek obrad jest dość obszerny i znajdziemy w nim m.in. określenie rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu w 2020 roku. Nie zabrakło spraw różnych, interpelacji i zapytań a więc punktów, które często obfitują w żywiołowe dyskusje.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 – 2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

c) wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020,

d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą : „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

f) zmiany uchwały nr 42/VII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019,

g) określenia sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kutnowskiego, od dnia 1 września 2019 roku,

h) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6,

i) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A,

j) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6,

k) stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Dąbrowskiego 1,

l) stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Okrzei 1a,

m) stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7,

n) stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory,

o) stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88,

p) stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27,

q) stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7,

r) stwierdzenia przekształcenia Technikum Zawodowego nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11,

s) stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24,

t) stwierdzenia przekształcenia Technikum Zawodowego nr 4 w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie –Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory,

u) stwierdzenia przekształcenia Technikum Elektronicznego im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88,

v) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,

w) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty,

4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr XV z dnia 16 października 2019 roku i Nr XVI 30 października 2019 roku.

6. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE