Reklama

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opublikowano:
Autor:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Dnia 07 października 2015 r.Sąd Rejonowy w Kutnie — II Wydział Karny w składzie następującym:Przewodniczący: SSR Dominik BarańskiProtokolant: sekr. sąd. Aneta Biernackabez udziału Prokuratoraz udziałem oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Debichapo rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 października 2015 r. w Kutnie sprawy:Konrada Kłopotowskiego,syna Władysława i Teresy z d. Guzekurodzonego 15 lutego 1962 roku w Kutnieoskarżonego o to, że: w dniu 28 listopada 2014 r. w Kutnie podczas I sesji Rady Powiatu w Kutnie pomówił oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Debicha. że odszedł on ze stanowiska Prezydenta Miasta Kutna w niesławie jako osoba skompromitowana ze skazującym wyrokiem sądowym oraz że jest on osobą skazaną i skompromitowaną, a także że nie sprawował funkcji publicznych przez 10 lat ze względu na wykonywanie środka karnego, co mogło poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska Starosty Kutnowskiego,

tj. o czyn z art. 212 § 1 k.k.

orzeka:

1. oskarżonego Konrada Kłopotowskiego w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 28 listopada 2014 r. w Kutnie podczas I sesji Rady Powiatu w Kutnie pomówił oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Debicha, że jest on osobą skazaną, co mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska Starosty Kutnowskiego, tj. czynu z art. 212 § 1 k.k. i na podstawie art. 59 k.k. odstępuje od wymierzenia kary orzekając na podstawie art. 212 § 3 k.k. wobec oskarżonego nawiązkę na rzecz Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie" w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) złotych,

2. na podstawie art. 215 k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego publikację w „Gazecie Lokalnej", „Powiatowym Życiu Kutna" oraz portalach internetowych „KCI Kutno" oraz „ekutno",

3. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 1.800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem poniesionych przez niego kosztów procesu oraz na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 (trzydziestu) złotych tytułem opłaty.

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący — Sędzia S.O. Piotr Cięciwa

Sędziowie: S.O. Zbigniew Mierzejewski

del. S.R. Adam Karowicz (sprawozdawca)

Protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

po rozpoznaniu dnia 9 maja 2016 roku w Łodzi

sprawy Konrada Kłopotowskiego, syna Władysława i Teresy z domu Guzek, urodzonego 15 lutego 1962 roku w Kutnie

oskarżonego o czyn z art. 212 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 7 października 2015 roku sygn. akt II K 301/15

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 628 pkt 1 k.p.k. i art. 636 § 1 k.p.k.:

1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2. zasądza od oskarżonego Konrada Kłopotowskiego na rzecz oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Debicha kwotę 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych tytułem kosztów zastępstwa adwokackiego w instancji odwoławczej;

3. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem opłaty.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE