Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: HISTORIA

Uczniowie z SP nr 1 poznali historię naszego miasta

autor: am/Grzegorz Gmerek | 2017-03-02 09:29 | 1 komentarz

22 lutego w ramach tygodniowego programu zajęc świetlicowych pod hasłem   "Kutno – moje miasto", w świetlicy SP 1 w Kutnie odbyła się lekcja muzealna poprowadzona przez pracownika Muzeum Regionalnego w Kutnie. 

Podczas  zajęc uczniowie zdobyli wiedzę  dotyczącą  lokacji miasta, jego historii oraz architektury. Najmłodsi uczniowie poznali postacie związane z Kutnem, a także miejsca o znaczeniu historycznym, mieli również okazję usłyszec ciekawostki dotyczące ich rodzinnego miasta.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HISTORIA | SP NR 1

„Żychlin - miasto w czasie i przestrzeni"

autor: am/UG Żychlin | 2017-03-02 09:27 | 3 komentarze

Wykład dr. Piotra Stasiaka nt. Żychlin miasto w czasie i przestrzeni. Infrastruktura miejska na przestrzeni wieków”, który odbył się 24 lutego zainaugurował pierwszą lekcję historyczną w  ramach obchodów 620-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Celem lekcji, było przybliżenie historii Żychlina i okolic, ludzi oraz ciekawych wydarzeń w przestrzeni wiekowej w oparciu o zabudowę miejską. Ilustracją do tematu wykładu  były  materiały archiwalne , mapy, zdjęcia przygotowane przez dr P. Stasiaka w postaci prezentacji. Uczestnicy lekcji mogli się przenieść do czasów Cukrowni Walentynów, Fabianówki oraz innych miejsc i odbyć wirtualny spacer dawnymi ulicami miasta.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HISTORIA | WYKŁAD

Patron znany, czy nieznany?

autor: jej / P. Bielicki | 2017-02-06 21:07 | 0 komentarzy

Na początku lutego ruszyła VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Patron znany, czy nieznany?”.  Jednym z głównych celów konkursu jest przybliżanie sylwetek patronów szkół z terenu powiatu kutnowskiego.

W 2017 roku przypada 220 rocznica utworzenia Legionów Polskich we Włoszech, 220 rocznica powstania „Mazurka Dąbrowskiego” oraz 90 rocznica ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem państwowym. W roku tym obchodzimy także  110 rocznicę utworzenia najstarszej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Kutna: Liceum im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Z tych to okazji bohaterem VI edycji konkursu został  Jan Henryk Dąbrowski  - generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, twórca Legionów Polskich  we Włoszech.

dalsza część newsa - rozwiń

Podążali śladami 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty

autor: jch | 2016-08-13 17:21 | 3 komentarze

Za nami kolejne spotkanie w ramach cyklu "Kutnowski spacerownik – poznajemy tożsamość naszego miasta". To inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Z historią 37 Pułku Piechoty zapoznał dziś kutnian przewodnik Stanisław Wojdecki.

37 Łęczycki Pułk Piechoty związany był z Kutnem w latach 1921-1939. W tym czasie żołnierze włączali się w kulturalne czy sportowe życie miasta. Zamieniali się nawet w aktorów, wystawiając sztuki w Domu Dochodowym Straży Ogniowej. Najpierw utworzyli grupę teatralną Artibus, a później Teatr Garnizonowy. Dochody ze sprzedaży biletów żołnierze przeznaczali na książki dla analfabetów czy żołnierskie ubrania.

dalsza część newsa - rozwiń

Wykazali się wiedzą historyczną

autor: am/Sylwia Frydrysiak | 2016-05-16 11:02 | 1 komentarz

W dniach 13-14 maja w SOSW nr 2 w Kutnie odbywał się XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących „Rzeczpospolita w XVI wieku”, którego organizatorami był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Tęczowe dźwięki”.

W imprezie udział wzięło 14 ośrodków z całej Polski. Do pisania prac konkursowych przystąpiło łącznie 40 uczestników w trzech kategoriach, tj. szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uroczyste rozpoczęcie konkursu odbyło się w dniu 13 maja w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HISTORIA | KONKURS

Młodzież Żołnierzom Wyklętym

autor: toza | 2016-03-01 17:50 | 14 komentarzy

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowe II LO im. Jana Kasprowicza zorganizowali akcję uświadamiania mieszkańców, kim byli żołnierze polskiego podziemia. Kutnowska młodzież wyszła z taką inicjatywą już po raz drugi.

Młodzi ludzie, świadomi historii Polski, postanowili swoją wiedzę przekazać dalej. Dziś robili to poprzez rozdawanie kutnianom ulotek. Na co dzień działają w swojej szkole, organizując projekcje filmów, puszczając ze szkolnych głośników patriotyczną muzykę, tworząc konkursy. Głównym inicjatorem jest uczeń klasy II a - Jakub Chodorowski.

dalsza część newsa - rozwiń
zdjęcia czytelników - rozwiń (2)

August III w Kutnie!

autor: ksz | 2015-11-07 19:42 | 4 komentarze

Król August III Sas zawitał do Kutna. Odwiedził pałac, odebrał honory i wraz z orszakiem wybrał się do Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Wszystko w ramach trwających właśnie "Spotkań z historią".

W CTMiT wystąpiła grupa Corona Florum z „Architektami u Augusta II Sasa”. Jest to spektakl patnomimiczno-taneczny oparty o historię rywalizacji dwóch kompozytorów żyjących w I połowie XVIII wieku, którzy tworzyli i działali na dworze królewskim w Dreźnie. Sztuka opowiada o wielkich projektach, jakie powstały w czasach panowania Augusta III Sasa (1733-63). Towarzyszyły jej tańce dworskie mistrzów baroku francuskiego i niemieckiego.

dalsza część newsa - rozwiń

W Dobrzelinie o Katyniu. Już niebawem inscenizacja

autor: jch | 2015-09-11 08:14 | 5 komentarzy

Już niebawem nie lada gratka dla miłośników historii. Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina oraz Fundacja Dworu Dobrzelin zapraszają w niedziela 27 września 2015 r. o godz. 15:00 na inscenizację pt. "Pamięci Katynia".

Odbędzie się ona w parku dworskim w Dobrzelinie przy ul. Jagiełły 82. Inscenizacja realizowana jest w ramach zadania publicznego Urzędu Gminy Żychlin, zadania nr 2 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

O przepustkę do Brukseli

autor: pp | 2015-05-22 07:53 | 0 komentarzy

Dwóch kutnian: Łukasz Fabiniak z Zespołu Szkół nr 3 im. Grabskiego i Jakub Chodorowski z LO im. Kasprowicza znalazło się w gronie dziesięciu najlepszych autorów prac w Festiwalu Historycznym „Tradycja i Pamięć”. Już w najbliższą sobotę, 23 maja zmierzą się finałowym turnieju wiedzy w Łowiczu.

Jury bardzo wysoko oceniło pracę Łukasza Fabiniaka „Nieznane walki w Szadzku. W sercu Toma Rainera” napisaną pod kierunkiem mgr Katarzyny Kopańskiej-Zimnej oraz Jakuba Chodorowskiego „Chrzest Polski i jego konsekwencje” powstałej pod okiem mgr Artura Ciurleja. Dały one obu mieszkańcom różanego grodu przepustkę do turnieju wiedzy, w którym stawką są m. in. wycieczka do Brukseli oraz nagrody rzeczowe. Organizatorem Festiwalu jest Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego Region Łódzki, a fundatorem nagród m. in. Grzegorz Schreiber, poseł na Sejm RP.

tagi: HISTORIA

Zaproszenie na finał

autor: Piotr Bielicki | 2015-05-18 13:49 | 0 komentarzy

I Liceum Ogólnokształcące  PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty oraz Kutnowskie Towarzystwo Historyczne zapraszają na finał IV Międzyszkolnego Konkursu Historycznego: "Patron znany czy nieznany?37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego i jego czasy".

Rozgrywka finałowa odbędzie się w piątek, 22 maja 2015 roku, w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej 1 o godz. 12:00.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HISTORIA

O historii w nietypowy sposób

autor: SP nr 6 | 2015-05-09 21:13 | 1 komentarz

Dzień 8 maja był dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 niezwykły. Młodzi ludzie wzięli udział w żywej lekcji historii z Bractwem Rycerskim „KERIN”. Przez godzinę czas cofnął się do epoki średniowiecznej. W bardzo przystępny sposób uczniowie mogli nauczyć się  wybranych elementów z historii średniowiecznej Polski.

To, co dla młodszych stanowiło nowość, dla starszych było doskonałym utrwaleniem wiadomości. Treści faktograficzne koncentrowały się wokół tematu chrztu Polski, drużyny wojów, małżeństwa Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą oraz kontaktów z Wikingami.

dalsza część newsa - rozwiń

Alek z Szarych Szeregów żył w Żychlinie?

autor: mk, fot. Wikipedia | 2015-04-15 06:00 | 9 komentarzy

To sensacyjne odkrycie! Henryk Olszewski, żychlinianin i pasjonat historii posiada skany dokumentów potwierdzające, że Maciej Aleksy Dawidowski, bardziej znany jako Alek - jeden z głównych bohaterów "Kamieni na Szaniec", mieszkał w Żychlinie! - To prawda, która musi ujrzeć światło dzienne - mówi żychlinianin w rozmowie z naszym reporterem.

dalsza część newsa - rozwiń

Kutnianie dla poległych. II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

autor: ksz | 2015-03-01 15:38 | 102 komentarze

Około stu osób przeszło dziś w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez kutnowski Obóz Narodowo-Radykalny. Uroczystości obchodzone były w mieście róż już po raz drugi. Rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych żołnierzy. Po jej zakończeniu spod świątyni ruszył pochód, który przez ulicę Królewską, Barlickiego i 29 Listopada dotarł na Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym.

Głos zabierali organizatorzy, którzy mówili o potrzebie i misji odkłamywania historii i pamięci o Żołnierzach Wyklętych oraz goście.

dalsza część newsa - rozwiń

Będzie pomnik 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, Aleja Róż za ulicę Poniatowskiego

autor: ksz | 2015-02-10 14:52 | 28 komentarzy

Radni zadecydowali na dzisiejszej sesji o wzniesieniu pomnika upamiętniającego 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. Powstać ma on na terenie Parku nad Ochnią. Projekt zakłada finansowanie ze zgromadzonych funduszy społecznych - zbiórek pieniędzy prowadzonych przez specjalnie powołany komitet oraz od sponsorów.

Do rady w imieniu inicjatorów budowy pomnika przemawiał Kazimierz Ciążela - syn podporucznika Jana Ciążeli, który w kwietniu 1922 roku w stopniu kaprala został wcielony do 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty.

- Co roku obchodzimy uroczystości związane z pułkiem przy tablicy na Grunwaldzie, w gwarze ulicznym, który uwłacza godności - mówił K. Ciążela. - Powstał więc pomysł, by wybudować pomnik w Padku nad Ochnią. Jest tam miejsce, mamy już gotowy projekt.

Wątpliwości miał Robert Feliniak.

dalsza część newsa - rozwiń

Śmigłowiec wylądował przed pomnikiem Marszałka!

autor: ksz | 2014-11-11 15:34 | 1 komentarz

Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego podziwiać można dziś sprzęt wojskowy i pożarniczy. Jest to jeden z punktów obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zobaczyć można pojazdy produkowane przez kutnowskie zakłady AMZ - Hipopotama i Bobra oraz przedstawiciela radzieckiej myśli wojskowej z lat 60-80 ubiegłego wieku - śmigłowiec Mi-2. Organizacją wystawy zajęli się żołnierze z 3 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Jak zwykle największą frajdę mają dzieci, choć tatusiowe bawią się równie dobrze :) Prezentacja potrwa do godziny 18.00 a tuż po mszy, o 17.15 rozpoczną się uroczystości patriotyczne. Czujesz się Polakiem - przyjdź pod ratusz!

dalsza część newsa - rozwiń

Oddali hołd Wojciechowi Rychtelskiemu

autor: ksz | 2014-11-11 15:19 | 14 komentarzy

Obchody Święta Niepodległości to najważniejsza rocznica historyczna dla Polaków, nie można jednak zapominać, że mają one również swój wydźwięk lokalny. W Kutnie podczas rozbrajania Niemców w listopadzie 1918 roku zginął Wojciech Rychtelski – były żołnierz Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Członkowie Komitetu Obywatelskiego PL, NSZZ „Solidarność” oraz Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego złożyli dziś kwiaty na mogile W. Rychtelskiego, oddając w ten sposób hołd naszemu lokalnemu bohaterowi.

dalsza część newsa - rozwiń

Wspólna wojna, różne pamięci. I wojna światowa w pamięci Polaków

autor: ksz | 2014-11-07 20:23 | 3 komentarze

Dziś w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury miał miejsce wykład naukowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dra Andrzeja Nieuważnego. O I wojnie światowej w pamięci Polaków można było posłuchać w ramach tegorocznych Spotkań z Historią...

... i każdy, kto uważa, że nauka i/lub historia musi być śmiertelnie nudna musi poważnie zweryfikować swój pogląd. Dr Nieuważny jak z rękawa sypał ciekawostkami i anegdotami związanymi z I wojną światową. Swoje opowieści bardzo hojnie okrasił unikatowymi fotografiami, których jest kolekcjonerem. W miarę upływu czasu i kontynuowania wykładu wyłaniała się myśl przewodnia ukształtowana w ostatniej anegdocie o żołnierzu, który po powrocie z wojny przez 10 lat walczył ze strachem przed tym, czego w stanie są dokonać jego ręce...

Inscenizacja bitwy z frontu wschodniego

autor: Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 | 2014-11-06 09:39 | 0 komentarzy

Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 oraz Muzeum Regionalne w Kutnie mają zaszczyt zaprosić Państwa na widowisko historyczne pokazujące walki podczas Pierwszej Wojny Światowej na froncie wschodnim. Inscenizacja jest wydarzeniem towarzyszącym imprezie Spotkania z Historią – Operacja Łódzka 1914 – 2014 i odbędzie się 8 listopada o godzinie 15:00 na placu przy ulicy Oziębłowskiego (przy stadionie Kutnowianki).

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: HISTORIA

Ponad 2 tys. zł na renowacje nagrobków na Łąkoszynie

autor: ksz, fot: nadesłane | 2014-11-02 21:10 | 2 komentarze

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne pod wodzą Jacka Saramonowicza kwestowało wczoraj na najstarszym kutnowskim cmentarzu - na Łąkoszynie. Dziś w Muzeum Regionalnym w Kutnie o godz. 11. 00  zebrała się komisja, która dokonała przeliczenia zebranych pieniędzy. Łącznie zebrano kwotę 2002,2 złotych. Warto podkreślić, że jest to znacznie więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to uzyskano 1233 zł. Podczas kwesty rozdano również 500 ulotek informacyjno – edukacyjnych dotyczących parafii i cmentarza w Łąkoszynie.

dalsza część newsa - rozwiń

W 70. rocznicę Powstania Warszawskiego wybiła Godzina "W"!

autor: ksz | 2014-08-01 18:17 | 38 komentarzy

Na kutnowskim cmentarzu parafialnym od godziny 16.00 trwały obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaczęły się mszą świętą w kaplicy, następnie procesja wraz z pocztami sztandarowymi udała się pod Tablicę Pamięci Narodowej, gdzie w skupieniu oczekiwano na Godzinę "W".

Punktualnie o 17.00 syrena dała znak, a całe miasto pogrążyło się w ciszy...

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Niedziela:Tomasz Zagórowski 512-081-795

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 09:00 • • Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 3 osoby
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:45
~kutnowianin
polityczna a nie Gazeta dla mieszkańców kutna boją się góry co redaktorzy na to jak coś na prezydenta to trzeba ukryć lub zdjąć z afisza
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:38
~łł
kasa w błoto
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:23
~lukrecja
żebym zdrowym być to trzeba takie szkoły omijać i to łukiem szerokim
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:21
~XXX
to jest najgorsza szkoła jaka może być ,zmowy milczenia zamiatanie spraw pod dywan ,dobrze ,że gimnazja to już niedługo będą zlikwidowane.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:10
~kutnianka
Super inicjatywa SP1. Przynajmniej już wiem, że 21 marca można świętować coś więcej niż tylko Dzień Wiosny - wagarowicza.
Newsy, komentarze
2017-03-23 22:06
~kol
To jest news
Newsy, komentarze
2017-03-23 21:57
~kutnianka
Świetna akcja. Więcej takich inicjatyw. Brawo !!!
REKLAMA GOOGLE
2017-03-23 22:56
Sprzedam niebieską koszule,marki "Diverse" rozmiar S. Stan idealny. Nie noszona. Cena 38zl.
Kontakt:
724520790
2017-03-23 22:55
ogrodowa pompa wodna, sprawna, mało uzywana
550W, 0,55KW, Qmax 158l/min
cena 130zł
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:53
Sprzedam drzwi widoczne na zdjęciu rozmiar 60 cena 70zł
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:52
Sprzedam meble widoczne na zdjęciach.komody 500 zł łóżko 250zł drzwi o wymiarze 60cm lewe cena70zł ławostół 200zł
609-182-621
Kontakt:
609182621
2017-03-23 22:48
sztachety ogrodzeniowe nowe dł.95cm szer.11,5cm
cena 4,50zł/szt.
pozostało 17szt.
Kontakt:
785 366 714
2017-03-23 22:46
Mam do sprzedania sweterek /polarek

dla dziewczynki

w rozmiarze 92/98

w kolorze brązowym z panterka.

Niezniszczony.

Polecam.

cena 10 zł
Kontakt:
518761904
2017-03-23 22:42
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą. Pożyczamy od 500 do 25000zł.
- spłata w wygodnych miesięcznych ratach
-szybko
-na dowolny cel
-miła,profesjonalna i dyskretna obsługa.
Kontakt:
667317224
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1