Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - NEWS / FORUM

Kutno z wielkim sercem, czyli 24. Finał WOŚP!

autor: am/nadesłane | 2016-01-07 07:42 | 26 komentarzy

Przedstawiamy Wam program tegorocznych obchodów 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ponadto już od kilku dni na Allegro widnieją aukcje kutnowskiego sztabu WOŚP. Wśród nich znaleźć można bransoletki z zawieszką, płyty z muzyką i inne gadżety. Znajdują się tam również niepowtarzalne "perełki", takie jak meczowa koszulka reprezentanta Polski w koszykówce  - Adama Waczyńskiego.

W czym tkwi jej niesamowitość? Otóż jest ona niepowtarzalna ze względu na błędną numerację - widnieje tam cyfra z numerem #14, zaś Adam gra z numerem #12. Ten błąd zarazem zmienia wartość stroju w prawdziwy unikat. Licytujcie i szukajcie kutnowskich wolontariuszy na ulicach naszego miasta w niedzielę!

tagi: WOŚP

Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
Wpisz treść komentarza:
podaj login/nick - wymagane!
54.198.116.180
Szeroki uśmiechUśmiechSmutekZaskoczenieSzokPytanieWykrzyknikŚmiechZłyTerefereZawstydzonyPłacze, bardzo smutnyDiabełekUśmiechnięty diabełekPrzewraca oczkamiUśmiech z nutką sarkazmuCoolZmieszanyIdeaStrzałkaObojętnyBatmanBoksBuBuziakCałusDiabeł 3ElegantGadaGada 2
Przed publikacją posta prosimy się zapoznać z REGULAMINEM FORUM
Temat założono: 2016-01-07 16:31:12 postów: 26 wyświetleń: 1893
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-01-10 22:23
Jak ktoś nie jest zwolennikiem WOŚP to niech nie korzysta z kutnowskiego szpitala bo 84 % sprzętu w nim obecnego pochodzi z darowizny WOŚP. Podobnie jest w Łęczyckim szpitalu, tam 78% pochodzi z WOŚP. Także jak psioczycie na WOŚP to polecam leczenie w innym kraju, np na Ukrainie (chociaż i tam pomagał WOŚP)
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-01-10 22:17
W Polsce pracuje 16 mln ludzi i każdy co miesiąc płaci min 500zł na szpitale więc nie wciskajcie ludziom kitu że Wośp tylko kupuje sprzęt i większość sprzętu jest od wośp bo to są bzdury!

nie siać propagandy
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-01-10 17:54
Gdzie Kutnie odbędzie się światełko do nieba.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2016-01-10 13:05
W Polsce pracuje 16 mln ludzi i każdy co miesiąc płaci min 500zł na szpitale więc nie wciskajcie ludziom kitu że Wośp tylko kupuje sprzęt i większość sprzętu jest od wośp bo to są bzdury!

nie siać propagandy
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-3
2016-01-10 13:04
Róbta co chceta to żadne hasło tylko tytuł programu w tvp2!!! Kręcioła była dopiero później. Ale hurrra, jakiś jeden bęcwał z drugim przekształcił to w skomplikowaną ideologię hedonistyczno hipisowską... Po co? Żeby dowalić tym, którzy mają czelność robić coś dobrego z uśmiechem na ustach i w wesołym klimacie, a nie bijąc się w pierś i becząc coś o winie i cierpieniu ran to tak po pierwsze. Po drugie... Co się dzieje z WOŚPem w Kutnie? Czemu tak beznadziejnie? Kiedyś dawało radę zorganizować koncerty itd. Nowemu sztabowi się nie chce? Czy blokuje go przystojny jegomość z wyliniałą kitką? Pozdrawiam serdecznie.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2016-01-10 12:56
organizator F-16 latało SPECJALNIE DLA WOŚP! czyt. ze zrozumieniem! kosztowało to ok 100 000zł koszty w całości pokryło WP.

Piękna Idea szantażować emocjonalnie ludzi żeby zebrać pare zł z czego połowa albo więcej idzie na organizacje!

A poza to NFZ wydaje na szpitale rocznie 62 mld zł a Wośp 48 mln do jest mnie niż 1% więc ktoś tu nie umie liczyć procentów!

nie szantażujcie ludzi żeby się nie leczyli w szpitalu bo to ludzie na te szpitale płacą w podatkach i mają święte prawo się tam leczyć!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2016-01-10 12:08
Jak ktoś nie jest zwolennikiem WOŚP to niech nie korzysta z kutnowskiego szpitala bo 84 % sprzętu w nim obecnego pochodzi z darowizny WOŚP. Podobnie jest w Łęczyckim szpitalu, tam 78% pochodzi z WOŚP. Także jak psioczycie na WOŚP to polecam leczenie w innym kraju, np na Ukrainie (chociaż i tam pomagał WOŚP)
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
0
2016-01-10 11:22
Róbta co chceta to żadne hasło tylko tytuł programu w tvp2!!! Kręcioła była dopiero później. Ale hurrra, jakiś jeden bęcwał z drugim przekształcił to w skomplikowaną ideologię hedonistyczno hipisowską... Po co? Żeby dowalić tym, którzy mają czelność robić coś dobrego z uśmiechem na ustach i w wesołym klimacie, a nie bijąc się w pierś i becząc coś o winie i cierpieniu ran to tak po pierwsze. Po drugie... Co się dzieje z WOŚPem w Kutnie? Czemu tak beznadziejnie? Kiedyś dawało radę zorganizować koncerty itd. Nowemu sztabowi się nie chce? Czy blokuje go przystojny jegomość z wyliniałą kitką? Pozdrawiam serdecznie.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2016-01-10 10:14
Ale chała jadę do Żychlin na Zenka paparapapa oooo papa.....
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2016-01-10 05:37
Niezależnie od tego, co tu wypisują, mnie ta impreza od początku się nie podobała. Ogromny szum medialny i hasło RÓBTA, CO CHCETA każdego samodzielnie myślącego człowieka napawa niesmakiem. Pamiętam początki WOŚP i medialne zadęcie w tej sprawie. Emanacją WOŚP był program KRĘCIOŁA, gdzie jeden ubrany podobnie do Owsiaka człowiek wrzucał do urządzenia przypominającego robot kuchenny połączony w jedno wrzucał do niego jakieś kamyki, guziki, kostki i kręcił korbą i udzielał jakiś niejasnych wypowiedzi. Publika przy telefonach szalała ze szczęścia.To tyle. Smutne jest to, że niedziela jako dzień odpoczynku jest dla mnie stracona, a spokój będzie dopiero w poniedziałek.
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
1
2016-01-10 01:38
Podatnika o ile mi wiadomo F-16 lata zawsze nad Polską z kilku baz w Polsce czy jest piątek, poniedziałek czy wośpowa niedziela. Nie znam tematu z tymi samolotami, więc nie będę kontynuował. Ja podałem przykład Ci z Kutna, a nie z Polski. Może F-16 przeleciały przy okazji patrolowych lotów.... Dla mnie czy to będzie organizował Owsiak, ksiądz zza miedzy czy Jurand że Spychowa, nie ma różnicy. Ja nie oceniam poglądów tych osób tylko cel idei. Jest słuszny bo w tym chorym kraju dofinansowywuje się jeszcze bardziej chorą służbę zdrowia. Tak, tak, zaraz uniosą się głosy, że jeszcze przy tym sobie co nie ktorzy zarabiają i wogóle. No to proszę paru chętnych żeby rzucili pracę i zajęli się charytatywnie pomaganie innym. Ciekawe czym ksiądz pogrzeby i śluby też charytywnie odprawi? No właśnie. Mi też się nie podoba jak z moich podatków utrzymuje się banda debili w rządzie, no i co mam z tym zrobić? Tylko różnica jest taka że ta banda jeszcze nikogo nie uratowała a sprzęt zakupiony z naszych obywatelskich pieniędzy tak. Życzę Ci Podatniku abyś Ty lub Twoje dzieci mieli okazję kiedyś go sprawdzić, mam nadzieję że docenisz wtedy wartość takiej idei...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
3
2016-01-10 01:36
Podatnika o ile mi wiadomo F-16 lata zawsze nad Polską z kilku baz w Polsce czy jest piątek, poniedziałek czy wośpowa niedziela. Nie znam tematu z tymi samolotami, więc nie będę kontynuował. Ja podałem przykład Ci z Kutna, a nie z Polski. Może F-16 przeleciały przy okazji patrolowych lotów.... Dla mnie czy to będzie organizował Owsiak, ksiądz zza miedzy czy Jurand że Spychowa, nie ma różnicy. Ja nie oceniam poglądów tych osób tylko cel idei. Jest słuszny bo w tym chorym kraju dofinansowywuje się jeszcze bardziej chorą służbę zdrowia. Tak, tak, zaraz uniosą się głosy, że jeszcze przy tym sobie co nie ktorzy zarabiają i wogóle. No to proszę paru chętnych żeby rzucili pracę i zajęli się charytatywnie pomaganie innym. Ciekawe czym ksiądz pogrzeby i śluby też charytywnie odprawi? No właśnie. Mi też się nie podoba jak z moich podatków utrzymuje się banda debili w rządzie, no i co mam z tym zrobić? Tylko różnica jest taka że ta banda jeszcze nikogo nie uratowała a sprzęt zakupiony z naszych obywatelskich pieniędzy tak. Życzę Ci Podatniku abyś Ty lub Twoje dzieci mieli okazję kiedyś go sprawdzić, mam nadzieję że docenisz wtedy wartość takiej idei...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-3
2016-01-09 20:54
organizator - nie znasz mnie, nie wiesz kim jestem i mnie obrażasz i wyzywasz!
to jest Wasza miłość i przyjaźń? To jest Wasz świetny cel? Nie jestem zwolennikiem wośp, nie podoba mi się że czy chce czy nie biorą w tym udział jako podatnik, może nie w tym roku, ale na pewno w poprzednich! Np: wojskowe przeloty F-16 nad warszawą specjalnie dla wośp! ( koszty tych przelotów pokryli sponsorzy?? nie wojsko polskie, które utrzymuje się z podatków)

Nie wciskaj ludziom kitu!


A w tym roku zobaczymy ile kasy zbierzecie bez pomocy Państwa!
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
4
2016-01-09 10:32
Hejtowanie wszystkiego i wszystkich to narodowa moda małostkowych "placków" co przed ekranem komputera mają tylko jaka, a w rzeczywistości zamiast nich pizd(eczka) jest. Po pierwsze co ma Burzyński i inni wlodarze do wospu Baranie? Miasto tylko mogło zezwalac na imprezę masowa, a samo w sobie nie jest organizatorem, więc nie pisz ze leci kasa podatników jak nie wiesz skad ona jest brana! Po drugie organizacja każdej imprezy kosztuje i na to zawsze zbierane były środki z różnych źródeł (sponsorzy, zbiórki, sprzedaż fantów, itp). Po trzecie cel i idea finału wydaje mi się świetna, a to że komuś nie pasuje Owsiak, proszę dać zamiast do puszki księdzu w niedzielę na tace i tyle, a nie pieprzy(ć) trzy po trzy. Po czwarte sztab wospu w Kutnie zapedził się w ślepa uliczkę i organizuje swoją własną strategie "nikogo nie prosimy o pieniądze na organizacje i nic nieorganizujemy"). Szkoda, bo teraz sztab to kilka osób, kiedyś było nas więcej, a więcej osób to więcej pomysłów mimo że nie zawsze jednogłośnie wymawianych! Dlatego tegoroczni Organizatorzy, pamiętajcie o tym że finał to duża impreza w stylu rock and roll'u, moc wrażeń i niezapomnianych chwil. To coś co ma dać kopa do następnego finału i na cały rok pracy, to przyjaźń, miłość i muzyka!!!
...Kutno zawsze takie było w tą pierwszą niedzielę nowego roku i warto o tym pamiętać i moze do tego wrócić...
Edytuj
Cytuj
Dołączył: nie dotyczy
Postów: -
Status: nie dotyczy
Uprawnienia: minimalne
Wyślij wiadomość: nie dotyczy
Dodaj do znajomych: -
E-mail: nie dotyczy
-1
2016-01-08 22:56
do ~wrr BZDURY PISZESZ

nie dają powiadasz? a fajerwerki to za darmo w niebo lecą, a służby porządkowe na wodzie jeżdżą, a bo tym bałaganie eko-servis za free sprząta i wiele innych

NIE MA DARMOWYCH OBIADÓW!
Edytuj
Cytuj
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1