Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM „Pionier”

Biznes 19-02-2018 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM „Pionier”

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Długosza 6, Kościuszki 22B, Br. Śniadeckich 8, Br. Śniadeckich 5, Br. Śniadeckich 10 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku.

Termin realizacji do dnia 31 października 2018 r.

Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25,  tel. 24 355 26 19 lub  24 355 26 21.

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.
                                                            
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 2.03.2018 roku do godz. 1200.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd, Kutno dn. 14.02.2018 r.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także