Rejestracja i logowanie

Numer identyfikacyjny REGON podstawową bazą firm w Polsce

Lifestyle 07-05-2019 Autor: Artykuł sponsorowany
0
Numer identyfikacyjny REGON podstawową bazą firm w Polsce
Regon czyli Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Baza firm jest na bieżąco aktualizowana za pomocą systemów informatycznych w centralnej bazie danych oraz terenowych urzędach statystycznych. Aktualnie w Polsce znajduje się 16 takich urzędów.

Kto jest zobligowany podlegać wpisowi do rejestru REGON?

   Istnieje kilka rodzajów podmiotów, które co do zasady muszą posiadać wpis w danym rejestrze, ze względu na okoliczność prowadzenia firmy. Są to oczywiście wszelkiego rodzaju osoby prawne, czyli zespoły ludzi i środków materialnych, zorganizowane w celu realizacji określonych zadań, którym prawo, a dokładnie przepisy prawa cywilnego, nadają osobowość prawną.

   Również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mają obowiązek wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej.

   Co ciekawe każda osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, również jest zobligowana do uzyskania takiego wpisu w bazie firm. Dodatkowo osoby te, mają nadany jeden numer REGON raz na całe życie. Jeżeli nawet zamkną działalność i za jakiś czas ponownie otworzą własny biznes, numer ten pozostaje niezmieniony. Jeżeli ktoś prowadzi gospodarstwo rolne i jest czynnym podatnikiem VAT, także musi wystąpić o nadanie tego numeru. W przypadku rolnika, który dodatkowo zakłada jednoosobową działalność gospodarczą, nie wnioskuje on już o nadanie ponownie tego numeru, ale posługuje się wcześniej nadanym.

   Wpisem do rejestru objęte są również jednostki lokalne wymienionych wcześniej podmiotów.

Jakie informacje ujmowane są w rejestrze o danych podmiotach?

   Baza firm REGON przechowuje wszystkie najważniejsze informacje o danej działalności. W szczególności są to nazwa i adres siedziby firmy, oraz imię i nazwisko właściciela w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej a także numer NIP i PESEL. Określona jest również forma prawna i własności danej firmy. Po numerze REGON można określić rodzaj prowadzonej działalności, a także datę jej powstania, zawieszenia bądź zamknięcia. 

W przypadku gospodarstw rolnych jest również informacja o powierzchni ogólnej i użytków rolnych.

Jeżeli podmiot podczas rejestracji podał takie dane, można również poznać adres strony internetowej firmy bądź poczty elektronicznej. W dzisiejszych czasach informacje te są niezwykle cenne i przydatne w kontaktach biznesowych.

Jak łatwo znaleźć daną firmę w bazie firm REGON?

   Aby odnaleźć daną firmę i uzyskać szczegółowe informacje na jej temat, wystarczy posłużyć się takim narzędziem jakim jest wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej. Po wpisaniu w odpowiednie pole numeru REGON danej jednostki, wyświetli się obszerna karta informacyjna z danymi o firmie. Dodatkowo jeżeli dana osoba bądź podmiot prowadzą dwie firmy, to na ten sam numer REGON wyświetlą się dwa wyniki z dodatkowymi informacjami, np. czy dany podmiot podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Dowiedz się więcej: https://www.bnf.pl

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także