Reklama

Oskładkowanie umowy zlecenie – regulacje w podstawowych w aktach prawnych

Opublikowano:
Autor:

Oskładkowanie umowy zlecenie – regulacje w podstawowych w aktach prawnych - Zdjęcie główne

Oskładkowanie umowy zlecenie

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Lifestyle Umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która najczęściej jest rozliczana przez płatnika. Stanowi również jeden z źródeł przychodów, które należy co roku rozliczyć w indywidualnej deklaracji podatkowej PIT (np. PIT 2021). Jednym z jej elementów, szczególnie po reformach w 2016 roku są obowiązki związane z oskładkowaniem umowy zlecenia. Jak funkcjonuje oskładkowanie umowy zlecenia? Gdzie szukać informacji na ten temat? Jakie akty prawne i regulacje należy wziąć pod uwagę?

Podstawy prawne funkcjonowania umowy zlecenia w kodeksie cywilnym

Definicję umowy zlecenie ustawodawca wskazał bezpośrednio w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), w świetle której i zgodnie z treścią art. 734 §  1 przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Regulacje w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawy podlegania ubezpieczeniom zostały natomiast opisane w akcie prawnym również randze ustawy. Regulacje te podatnicy mogą znaleźć w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.). Zgodnie z definicjami na potrzeby ubezpieczeń społecznych art. 8 ust. 2a za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Na podstawie art. 18 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Zgodnie z art. 20  tej ustawy Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.

Regulacje te nakładają na zleceniodawców określone obowiązki, które będą miały swoje odzwierciedlenie w deklaracji PIT 11, która znów stanowi podstawę dla rozliczenia indywidualnej deklaracji PIT 2021.

Regulacje w promocji zatrudnienia

Określenie, kto opłaca zasadniczą część składek znalazło się również w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.). Zgodnie z art. 104 tego aktu prawnego obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone są od odpowiednich kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają: pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby: wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

umowa zlecenie

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE