Reklama

Wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne

Opublikowano:
Autor:

Wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Lifestyle Czy od 1 września 2019 r. zmieniło się wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, które działa w tzw. "zadaniu publicznym"? Czy nadal pozostaje na wysokości 14.007,98 zł

Odpowiedź:

Wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne nie uległo zmianie z dniem 1 września 2019 roku, gdyż jest ono ustalone na cały rok 2019 (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019).

Uzasadnienie:

Maksymalną wysokość wynagrodzenia osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole tzw. konkursowe (czyli placówki otrzymującej dotację na zasadach określonych w art. 22 w związku z art. 17 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych), jaka może być sfinansowana z otrzymywanej przez tę placówkę dotacji, jest określona wprost w przepisach Prawa oświatowego i wynosi 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karta Nauczyciela (KN). Zgodnie natomiast z tym przepisem, wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% tzw. kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa została określona w ustawie budżetowej na rok 2019 (tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) w wysokości 3045,21 zł.

Zatem zgodnie z wyżej przytoczonymi regulacjami:

184% x 3045,21 zł = 5603,19 zł (średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w roku 2019 – art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela)

250% x 5603,19 = 14 007,97 zł (maksymalne możliwe do sfinansowania z dotacji wynagrodzenie dyrektora niepublicznej placówki tzw. konkursowej – art. 35 ust. 1 pkt 1 ppkt a tiret pierwsze ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Zapamiętaj!

W okresie 1 września – 31 grudnia 2019 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela ulegnie podwyższeniu o 9,6%, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, jednakże podwyżka ta nie ma wpływu na wysokość wynagrodzeń dyrektorów placówek niepublicznych. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 4 nowelizacji KN, aktualizacja dotacji ma zastosowanie wyłącznie do dotacji wypłacanych placówkom publicznym.

Zastosuj!

Wynagrodzenie dyrektora placówki niepublicznej, pokrywane z dotacji zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nie ulegnie zmianie w roku 2019. Na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pytaniu, nie ma wpływu podwyżka wynagrodzeń średnich dla nauczycieli z września 2019 roku, bowiem została ona dokonana bez zwiększania kwoty bazowej. Ponadto, aktualizacja dotacji dotyczy wyłącznie publicznych placówek oświatowych.

Zastosuj!

Ograniczenia wysokości wynagrodzenia dyrektora placówki niepublicznej, wskazane w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, dotyczą tylko tej części wynagrodzenia, które jest pokrywane z przyznawanej dotacji. Ustawa nie wyklucza ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości finansowania takiego wynagrodzenia z innych źródeł.

Zastosuj!

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotę bazową dla nauczycieli określono w wysokości 3337,55 zł – zatem również wynagrodzenie, którego dotyczy pytanie, ulegnie zwiększeniu z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Więcej informacji znajdziesz w portalu Zarządzanie Przedszkolem w praktyce:

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia z dnia 29 listopada 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2203, ze zmianami) – art. 17 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 1 ppkt a tiret pierwsze;
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1189, ze zmianami) – art. 30 ust. 3 pkt 4;
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1287) – art. 14 ust. 1 i ust. 4;

Joanna Koralewska - Szyszka

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE