Reklama

3. edycja Budżetu Obywatelskiego - znamy projekty!

Opublikowano:
Autor:

3. edycja Budżetu Obywatelskiego - znamy projekty! - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Dziś o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Kutno odbyło się otwarte spotkanie Zespołu ds. Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz mieszkańców miasta, w trakcie którego zagłosowano na projekty, które w dalszym etapie zostaną poddane głosowaniu przez mieszkańców Kutna.Do tegorocznej edycji budżetu zostały zgłoszone 33 projekty (2 po terminie, 31 poprawnych), które sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym. O jakich projektach mowa i kto je opiniował?

Dzisiaj swoje rekomendacje co do projektów wydał powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Kutno Zespół ds. Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego w składzie:

 • 5 przedstawicieli Urzędu Miasta Kutno:
  - Przewodniczący Zespołu: Jacek Korowajski (Sekretarz Miasta),
  - Wija Łukomska (Naczelnik Wydziału Inwestycji),
  - Michał Adamski (Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta),
  - Jarosław Kotliński (Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu),
  - Członek Zespołu: Stanisław Chlebny (Naczelnik Wydziału Obsługi Miasta),
 • 4 przedstawicieli Rady Miasta Kutno:
  - Grzegorz Chojnacki,
  - Barbara Rostek-Nowacka,
  - Joanna Podemska,
  - Paweł Markiewicz,
 • 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Kutna:
  - Bożena Gajewska (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej),
  - Zbigniew Leitgeber (Prezes Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie),
  - Zofia Jędrzejczak (Teen Challenge),
  - Jacek Kudła (Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka).
Aby głosowanie było prawomocne, głosować powinna conajmniej połowa zespołu, co zostało spełnione (przy pierwszych 11 projektach głosowało 10 osób, przy kolejnych 11).

Wyniki głosowania:

1. Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej; autorzy projektu: Robert Małachowski, Łukasz Walczak; lokalizacja projektu: stary plac zabaw przy ul. Wybickiego i Kasztanowej - projekt jednogłośnie przyjęty.

2. Sala integracji sensorycznej; autor projektu: Dorota Wojciechowska; lokalizacja projektu: szkoła Podstawowa nr 1, im. Tadeusza Kościuszki, ul. Zamoyskiego 2 - projekt przyjęty 9 głosami poparcia.

3. Przebudowa chodnika na ul. Matejki w Kutnie; autorzy projektu: Jan Dębski, Michał Krawczyński; lokalizacja projektu: chodnik na ul. Matejki (przy południowej krawędzi ulicy - strona numerów parzystych posesji), od ul. Łęczyckiej do ul. Siemiradzkiego - projekt jednogłośnie przyjęty.

4. Remont - Renowacja - Modernizacja Targowicy, nowa nawierzchnia z uwzględnieniem poszerzenia jej wykorzystania; autor projektu: Stefania Tuzin; lokalizacja projektu: Targowica Miejska w Kutnie, ul. Narutowicza - w wyniku analizy merytorycznej projekt uzyskał pozytywną opinię Wydziału Inwestycji, który jest wydziałem opiniującym ten projekt, jednak opinia prawna tego projektu nie jest jednoznaczna. PSS Społem, na którego terenie znajduje się targowica i który jest wieczystym dzierżawcą gruntu na podstaie odrębnej umowy uzyskuje dochód od miasta Kutno, co jest sprzeczne z interesem dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego. Projekt został odrzucony (jedna osoba głosowała pozytywnie, 7 negatywnie, 2 wstrzymały się od głosu).

5. Mini tężnia z inhalacją; autor projektu: Wanda Koperska; lokalizacja projektu: Park Traugutta po byłej scenie lub nad rzeką Ochnią - projekt otrzymał negatywną opinię wydziału opiniującego (Wydział Inwestycji), z powodu kosztu projektu znacznie przekraczającego koszty dużego projektu budżetu obywatelskiego) oraz większością głosów został odrzucony (8 głosów przeciw, 2 głosy za).

6. Siłownia plenerowa na Tarnowskiego (przy orliku SP nr 1); autor projektu: Patrycja Paluszkiewicz-Pietrzykowska; lokalizacja projektu: teren SP nr 1 - przy orliku, wejście od ulicy Teligi lub Sobieskiego - projekt przyjęty (9 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania).

7. Zielony Kościuszków; autor projektu: Łukasz Wójcik; lokalizacja projektu: teren obszaru Kościuszków kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej - projekt przyjęty jednogłośnie.

8. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych; autor projektu: Łukasz Gajewski; lokalizacja projektu: ulice: Kościuszki, Oporowska, Wodna, Królewska - projekt jednogłośnie przyjęty.

9. Akademia matematyki kreatywnej, autor projektu: Przemysław Saczuk, lokalizacja projektu: budynek II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Stefana Okrzei 1A - projekt przyjęty (4 głosy poparcia, 3 głosy przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosowania).

10. "Kreatywne Kutno"; autor projektu: Przemysław Saczuk; lokalizacja projektu; budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie - projekt przyjęty (6 głosów poparcia, 4 głosy przeciwko).

11. Drzewa dla Kutna; autor projektu: Halina Wacława Głogoza; lokalizacja projektu: obszar całego miasta, przede wszystkim centrum - projekt przyjęty jednogłośnie.

12. Autyzm, czas ma znaczenie - wsparcie osób autystycznych oraz ich rodzin; autorzy projektu: Adrian Gawin, Paulina Gawin; lokalizacja projektu: teren miasta Kutno, miejsca użyteczności publicznej - projekt przyjęty (10 głosów poparcia, jeden głos przeciw).

13. Integracyjny plac zabaw dla dzieci miasta Kutno; autor projektu: Katarzyna Makking; lokalizacja projektu: teren PSOUU, ul. 29 Listopada 27 - projekt otrzymał negatywne opinie Wydziału Inwestycji (zbyt wysokie koszty zadania) oraz zespołu radców prawnych, podczas głosowania został odrzucony (10 głosów przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania).

14. Projekt budowy ciągu pieszego z oświetleniem ulicznym w ulicy Koniecpolskiego w Kutnie; autor projektu: Anna Wojtalik; lokalizacja projektu: Kutno, ul. Koniecpolskiego (od strony ulicy Cmentarnej) - projekt przyjęty (5 głosow poparcia, 6 osób wstrzymało się od głosowania).

15. "Miasto w ruchu" - CrossFIT Kutno Challenge; autorzy projektu: Michał Wasielewski, Ewa Chłopska-Wasielewska; lokalizacja projektu: tereny rekreacyjne nad Ochnią - projek przyjęty jednogłośnie.

16. ROSE RACE - ekstremalny bieg z przeszkodami; autorzy projektu: Michał Wasielewski, Ewa Chłopska-Wasielewska; lokalizacja projektu: tereny rekreacyjne nad Ochnią (trasa biegu 8-10km wzdłuż rzeki, po obu jej stronach) - projekt przyjęty jednogłośnie.

17. Stop dyskryminacji Kutna - piękny skwer przed dworcem; autor projektu: Marcin Ciesielski, lokalizacja projektu: obszar części działek 941/24 i 932/3 w obrębie Śródmieścia przy ul. 3 Maja (naprzeciwko dworca kolejowego), teren jest własnością Miasta Kutna, powierzchnia obszaru wynosi ok. 1750 mkw - projekt przyjęty jednogłośnie.

18. KUTNO CZYTA - nowe książki w filiach biblioteki; autorzy projektu: Anna Szczepanik, Grażyna Chojnacka; lokalizacja projektu: filia nr 3 (ul. Łąkoszyńska 9), filia nr 4 (ul. Dąbrowskiego 10), filia nr 5 (ul. Wilcza 2a) - projekt przyjęty (10 głosów poparcia, jedna osoba wstrzymała się od głosowania).

19. Boisko do koszykówki przy Gimnazjum nr 1 w Kutnie; autorzy projektu: Tomasz Skowron, Tadeusz Wiercioch; lokalizacja projektu: teren przy Gimnazjum nr 1 w Kutnie - projekt otrzymał negatywną opinię Wydziału Inwestycji w konsultacji z Wydziałem Edukacji i Sportu z powodu zbyt wysokiego kosztu zadania oraz komplikacji technicznych (sąsiedztwo z drogą ppoż - konieczne będzie najeżdżanie na płytę boiska), projekt został odrzucony podczas głosowania (1 głos poparcia, 7 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosowania).

20. Sztuka ulicy. Budowa ścianki pod grafitti; autor projektu: Kinga Kucharczyk; lokalizacja projektu: centrum miasta Kutna, ewentualnie wzdłuż ściany koło stawu przed KDK - projekt przyjęty (10 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania).

21. "Róża na Mikrofonie" RapFestiwal Kutno; autorzy projektu: Arkadiusz Jeziorski, Przemysław Cieślak; lokalizacja projektu: weekendowa imreza w plenerze - projekt przyjęty (8 głosów za, 3 osoby wstrzymały się od głosowania).

22. "Barnaba" - sensoryczny plac zabaw; autorzy projektu: Aleksandra Dębska, Małgorzata Krzymieniewska; lokalizacja projektu: teren specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie przy ul. Przemysłowej 6 - projekt przyjęty (10 głosówza, 1 osoba wstrzymała sie od głosowania).

23. FITNESS PAREK etap 2 - Street Workout; autor projektu: Michał Lebiedowicz; lokalizacja projektu: Osiedle Batorego, plac zabaw przy bloku Batorego 15 - projekt przyjęty jednogłośnie.

24. Sadzimy róże małe i duże; autor projektu: Barbara Łuczak; lokalizacja projektu: przestrzeń miejska miasta Kutna w ogródkach przed blokami mieszkalnymi będącymi w zarządzie TBS, ZNM, RSM "Pionier" (na gruntach do których Miasto Kutno posiada tytuł prawny) - projekt przyjęty jednogłośnie.

25. Osiedlowy zakatek - plac zabaw dla dzieci; autor projektu: Przemysław Gruszczyński; lokalizacja projektu: tereny przy blokach na ul. 29 Listopada 5 i 7 (numer działki 489/24 - właściciel Miasto Kutno) - projekt przyjęty jednogłośnie.

26. Bank aktywności; autorzy projektu: Anna Kamela, Agnieszka, Gruszczyńska; lokalizacja projektu: Kutno - projekt przyjęty jednogłośnie.

27. Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE!; autorzy projektu: Elżbieta Adamska, Beata Włodarczyk; lokalizacja projektu: plac zabaw i tereny zielone, teren należy do RSM "Pionier" i Miasta Kutno - projekt przyjęty jednogłośnie.

28. "Żeby chciało się czytać", autorzy projektu: Danuta Skowrońska, Grażyna Mojsiej, lokalizacja projektu: Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Troczewskiego 2, Kutno - projekt odrzucony (2 głosy za, 5 głosów przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosowania).

29. Koncerty rockowe-klubowe w Moto Pubie, autor projektu: Marek Kurnatowski, lokalizacja projektu: Kutno, Moto Pub, ul. Grunwaldzka 27 - projekt przyjęty (5 głosów za, 3 głosy przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosowania).

30. Festiwal Rockowy; autor projektu: Marek Kurnatowski; lokalizacja projektu: Kutno, ul. Józefów 7a (teren byłego Roteksu) lub stadion Kutnowianki przy ulicy Oziębłowskiego - projekt przyjęty (10 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania).

31. Rowerowe stojaki w mieście róż; autor projektu: Przemysław Matysiak; loikalizacja projektu: w pobliżu uczęszczanych przez mieszkańców miejsc w Kutnie - projekt przyjęty jednogłośnie.

Szczegóły dotyczące projektów, które zostały przyjęte oraz tych, które zostały odrzucone dostępne są na stonie www.budzetobywatelski.kutno.pl. Niebawem odbędzie się ostateczne głosowanie, o którego wynikach zadecydują mieszkańcy naszego miasta.

Budżet Partycypacyjny jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu, który ich dotyczy. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Kutna uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliższej okolicy.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE