Reklama

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/17

Opublikowano:
Autor:

INFORMACJA DOTYCZĄCA  NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK  SZKOLNY 2016/17 - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Rekrutacja podstawowa i uzupełniająca:W dniach od 01 czerwca 2016 r. do 22 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 Kandydaci z gimnazjów składają wniosek o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru według decyzji ucznia). Wydrukowany wniosek należy złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Kandydat może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach.

W dniach od 12 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 14 lipca 2016 r.
do godz. 12.00 Składanie wniosków przez kandydatów w postępowaniu w naborze uzupełniającym do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

W dniach od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 Kandydaci uzupełniają złożony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru według decyzji ucznia) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W dniach 28 czerwca 2016 r. od godz. 12.00 do 30 czerwca 2016 r. Komisje rekrutacyjne w szkołach weryfikują wnioski i dokumenty złożone przez uczniów w dniach od 01.06.2016 r. do 28.06.2016 r. potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.


Do 18 lipca 2016 r. Komisje rekrutacyjne w szkołach weryfikują wnioski
i dokumenty złożone przez uczniów w dniach od 12.07.2016 r. do 14.07.2016 r. potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.


W dniu 04 lipca 2016 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych klas w każdej szkole.


W dniu 08 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych po zakończeniu uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego.


W dniach od 04 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 06 lipca 2016 r. Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły i kierunku kształcenia zawodowego.


W dniu 08 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 – Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły i kierunku kształcenia zawodowego w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.


W dniach od 04 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 11 lipca 2016 r. do
godz. 12.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


W dniach od 09 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do 11 sierpnia
2016 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


W dniu 12 lipca 2016 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w szkołach listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wskazanie wolnych miejsc w naborze do konkretnych klas.


W dniu 12 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.


Informacje uzupełniające
Uczniowie szkół zawodowych są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich pod kątem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania konkretnego zawodu. Skierowania na badania wydaje ponadgimnazjalna szkoła zawodowa w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
W przypadku pytań i wątpliwości kandydaci powinni kierować się do sekretariatów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, które udzielają informacji oraz pomocy.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE