Reklama

Reklama

Kutnowska firma doposaży okręt Marynarki Wojennej?! Złożyła jedyną ofertę

Opublikowano: czw, 2 lip 2020 05:00
Autor:

Kutnowska firma doposaży okręt Marynarki Wojennej?! Złożyła jedyną ofertę - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Prawie 40 mln zł - na tyle swoje usługi wyceniła kutnowska firma Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o., która złożyła ofertę w przetargu na wykonanie prac zwią­zanych z utrzy­ma­niem w spraw­no­ści sys­temów arty­le­ryj­skich na pokła­dzie okrętu ORP Ślązak. Oferta złożona przez firmę z naszego miasta była jedyną, która wpłynęła. Nie oznacza to jednak, że wynik przetargu jest już przesądzony. Przeszkodą mogą okazać się bowiem możliwości budżetowe zamawiającego.

Reklama

ORP Ślązak to polska korweta patrolowa zwodowana 2 lipca 2015 w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

2 kwietnia br. 1. Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła przetarg na dostawę części zamiennych oraz narzędzi specjalistycznych do armatzamontowanych na ORP ŚLĄZAK, opracowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie szkolenia wlatach 2020 - 2022. Część prac miało być pro­wa­dzo­nych w sie­dzi­bie wyko­nawcy, a pozo­stałe na tere­nie 1. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz na pokła­dzie okrętu. Obok ceny dru­gim kry­te­rium pod­le­ga­ją­cym oce­nie jest okres udzie­lo­nej gwa­ran­cji.

Otwarcie ofert ogłoszono 26 czerwca i - jak się okazuje - wpły­nęła tylko jedna. Złożyła ją właśnie kutnowska firma Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. I tutaj pojawia się problem.

Budżet zapla­no­wany na reali­za­cję usługi wynosi bowiem 29,6 mln zło­tych, nato­miast firma z Kutna życzy sobie 38,7 mln zł. Oznacza to, że w przy­padku braku możliwości zwięk­sze­nia budżetu, może to skut­ko­wać unie­waż­nie­niem postę­po­wa­nia.

Jak podaje zespół Badań i Analiz Militarnych, procedura ma cha­rak­ter przy­spie­szony, gdyż wystę­puje brak zabez­pie­cze­nia okrętu w narzędzia spe­cja­li­styczne, czę­ści zamienne, instruk­cje obsługi tech­nicz­nej armat oraz brak szko­leń człon­ków załogi w wyko­ny­wa­niu obsług tech­nicz­nych. Całość powo­duje obni­że­nie zdol­no­ści bojo­wej okrętu, a tym samym moż­li­wo­ści współ­pracy z jed­nost­kami NATO.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (7)
 • rok temu | ocena +12 / -12

  lejtienant

  Niech żyje 500+, 13 emeretura i reszta rozdawnictwa, które nam zafundował jarosław!

 • rok temu | ocena +1 / -1

  Kuba Jan

  ORP Vosko.

 • rok temu | ocena +12 / -12

  HenryHarry

  Przydałoby się napisać , kto przygotował nam ten pasztet nazywany ORP Ślązak/okręt patrolowy ??? No cóż , kumple Donusia od "przewałkowanej kasy" cichutko siedzą !!!!!

  • rok temu | ocena +1 / -1

   aha

   No kto? Pytam dla beki, bo najwyraźniej masz problem z pamięcią :)

 • rok temu | ocena +3 / -3

  Nyc

  Może kiedyś w przyszłości będzie pływał pod polską banderą ,,ORP Kutno" jakiś statek marynarski wojennej

  • rok temu | ocena +4 / -4

   ocean

   pewnie tak, po Ochni będzie pływał.

   • rok temu | ocena +3 / -3

    p

    Jak po Ochni to musi mieć wysuwane kółka na lato, żeby nie osiadł na suchym dnie.