Reklama

Mobbing w kutnowskiej policji? Ministerstwo zabiera głos

Opublikowano:
Autor:

Mobbing w kutnowskiej policji? Ministerstwo zabiera głos - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia W połowie czerwca informowaliśmy o piśmie, które wpłynęło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (KLIK i KLIK). Podnoszone były w nim kwestie m.in. rzekomego mobbingu w jednostce. Autorem interpelacji był poseł ugrupowania Kukiz'15, Tomasz Rzymkowski.

Wczoraj MSWiA udzieliło oficjalnej odpowiedzi na pytania Rzymkowskiego. Stanowisko resortu w tej sprawie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.

Na początku ministerstwo odnosi się do wyjaśnienia, czy komendant KPP Kutno korzystał ze służbowego auta niezgodnie z jego przeznaczeniem.

- Na zlecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi były prowadzone czynności wyjaśniające w związku z użytkowaniem przez Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie pojazdu służbowego oraz w zakresie sposobu dokumentowania pełnienia służby. W oparciu o wnioski zawarte w sprawozdaniu z ww. czynności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzono postępowanie szkodowe, w wyniku którego Komendant Powiatowy Policji w Kutnie został zobowiązany do zapłacenia należności za nieuprawnione wykorzystanie pojazdu służbowego – informuje Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Ponadto kopię sprawozdania przekazano do Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratury. W Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście było prowadzone postępowanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, polegającego na wykorzystaniu pojazdu służbowego do celów prywatnych oraz pełnieniu służby w sposób sprzeczny z zarządzeniami Komendanta Głównego Policji. To postępowanie zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego.

Poseł Rzymkowski pytał także o rzekome polityczne tło zatrudnienie nadkom. Krzysztofa Szymańskiego na stanowisku szefa KPP Kutno.

- Z informacji uzyskanych z Komendy Głównej Policji wynika, że Komendant Powiatowy Policji w Kutnie został powołany na stanowisko przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi zgodnie z art. 6c ustawy o Policji i spełniał wymagania określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków mianowania na wyższe stanowiska służbowe – pisze sekretarz stanu.

Z kolei nabór na stanowiska w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Kutnie został przeprowadzony zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

- Normy i procedury zatrudniania w omawianym przypadku były tożsame z prowadzonym naborem na stanowiska w innych jednostkach Policji – stwierdza J. Zieliński.

Informuje także, że liczba wakatów w kutnowskiej jednostce kształtuje się na poziomie 8,26%, zatem nie odbiega w znaczący sposób od średniej liczby wakatów policyjnych w garnizonie łódzkim.

- Z przekazanych wyjaśnień wynika, że kierownictwo jednostki na bieżąco podejmuje czynności, w wyniku których funkcjonariusze są sukcesywnie pozyskiwani do służby – dodaje sekretarz stanu.

Dalej pisze, że w związku z informacjami na temat złej atmosfery pracy w KPP w Kutnie, na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, czynności podjął Wydział Psychologów KWP w Łodzi, które są monitorowane przez Wydział Kontroli KWP w Łodzi.

- Do KWP w Łodzi nie wpłynęły zastrzeżenia w związku ze sposobem przeprowadzenia badania. Mając na względzie doniosłość podnoszonych zarzutów Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi został zobowiązany do poinformowania Komendanta Głównego Policji o wynikach tych czynności oraz efektach podjętych działań naprawczych – opisuje Jarosław Zieliński.

Na koniec stwierdza, że pozostałe wskazane przez Rzymkowskiego kwestie dotyczące funkcjonowania KPP w Kutnie również były już wcześniej podnoszone i wyjaśniane.

- Informacje w zakresie możliwości popełnienia czynów zabronionych były kierowane do Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratury. Przeprowadzone czynności nie skutkowały wdrożeniem procedury karnej – kończy sekretarz stanu.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE