Reklama

Reklama

Ogłoszenie PIONIER

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Ogłoszenie PIONIER - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia

Reklama

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy:

1. Sowińskiego 5 o pow. użytkowej 213,3 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 17,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 3.650,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Lokal dostępny od 1 kwietnia 2022 roku

2. Długosza 6B o pow. użytkowej 125,8 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 1.900,00 zł ( słownie: tysiąc dziewięćset złotych).

3. Skłodowskiej 46 o pow. użytkowej 21,6 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 12,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A.
do dnia 16 lutego 2022 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

 

Przejmujący przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz
3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

 

Kutno, dnia 4.02.2022 r. Z a r z ą d

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych oferentów będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;

 • z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pionierkutno.pl, lub pod numerem telefonu: 602 745 827);

 • dane osobowe oferentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wybranym oferentem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO;

  1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier oraz notariusz.

 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym postępowaniem i wyczerpania możliwych postępowań kontrolnych wobec Spółdzielni w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych;

 • przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,

 • niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Panu/Pani praw do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  1. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich niepodania Oferent nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu przetargowym.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 • po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 • Udostępnij na:
  Facebook
  wróć na stronę główną

  ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

  e-mail
  hasło

  Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

  Komentarze (0)
  Wczytywanie komentarzy