Reklama

Reklama

Uchodźcy z Ukrainy zostaną u nas na dłużej. Muszą tylko spełniać jeden z tych warunków

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: Uchodźcy z Ukrainy zostaną u nas na dłużej

Uchodźcy z Ukrainy zostaną u nas na dłużej. Muszą tylko spełniać jeden z tych warunków - Zdjęcie główne

poglądowe/archiwum KCI | foto Uchodźcy z Ukrainy zostaną u nas na dłużej

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Wiele wskazuje na to, że co najmniej do wiosny przyszłego roku przedłużony zostanie legalny pobyt Ukraińców (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski, w tym również do Kutna. Ustawa wprowadzająca nowe przepisy została przyjęta przez sejm, a w najbliższych dniach zostanie rozpatrzona przez senat. Jakie warunki muszą spełniać Ukraińcy chcący pozostać na terenie naszego kraju?

Reklama

Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 11,6 mln uchodźców z Ukrainy. Pojawili się oni również w naszym mieście, gdzie od lat mieszkają już tysiące ich rodaków. 

Sejm zdecydował, że legalny pobyt uchodźców zza naszej wschodniej granicy, którzy przybyli do nas w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Senat będzie obradował nad przepisami o przedłużeniu legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski w dniach 10-11 maja.

Po wejściu w życie nowych regulacji zmianie ulegnie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) uznawanego za legalny zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r. Data ta pokrywa się z zakończeniem przedłużonego okresu, w jakim państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają obywatelom Ukrainy ochronę czasową - informuje Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Ponadto, do art. 2 wspomnianej ustawy dodane zostaną nowe ustępy 10 i 11, które dodatkowo przedłużą okres uznawanego za legalny pobytu:

1. do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:

osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

2. do 30 września 2024 r. w przypadku:

osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Zmiany zostaną także wprowadzone w przepisach przeciwdziałających popadaniu przez obywateli Ukrainy w nielegalny pobyt oraz wspierających legalizację ich pobytu na terytorium Polski. Analogicznemu wydłużeniu do 4 marca 2024 r. ulegną okresy, w których:

przedłużeniu z mocy prawa podlegają okresy pobytu i okresy ważności wiz krajowych obywateli Ukrainy;
przedłużeniu z mocy prawa podlegają okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy obywateli Ukrainy;
przedłużeniu z mocy prawa podlegają terminy na opuszczenie przez obywateli Ukrainy terytorium Polski (na podstawie art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
przedłużeniu z mocy prawa podlegają terminy dobrowolnego powrotu (obecnie terminy dobrowolnego wyjazdu) określone w wydanych obywatelom Ukrainy decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
przedłużenia z mocy prawa podlegają okresy ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany" wydanych obywatelom Ukrainy;
pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski jest uznawany za legalny w związku z zakończeniem okresu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego (na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego);
wobec obywateli Ukrainy nie stosuje się w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej określonego w art. 142 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach wymogu związanego z wielkością i jakością prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą oni działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
stosuje się przepis art. 42a ust. 1 ustawy specjalnej ustanawiający subsydiarną podstawę materialnoprawną udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Ukrainy;
można nie wszczynać lub umarzać wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywateli Ukrainy.

Opisane zmiany wprowadza uchwalona 14 kwietnia 2023 r. przez Sejm ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zostanie teraz rozpatrzona przez Senat.

Info: Urząd do Spraw Cudzoziemców/własne

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy