Reklama

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Opublikowano:
Autor:

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia W roku 2011 powstał pomysł, by muzyczną ucztę, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory, uzupełnić sferą plastyczną, czyli czymś dla oka. I tak powołano do życia ogólnopolski konkurs plastyczny na ilustrację do tekstów Jeremiego Przybory.Towarzyszyło poczucie, że poezja, metafora, „czysta liryka” oraz groteska i czarny humor zawarte w tekstach Przybory, będą inspirującym materiałem dla twórczości plastycznej.

Ilustracja może mieć znaczenie czysto estetyczne, lub odbiegając nawet od treści może być wyrazem poszukiwań właściwej interpretacji tekstu, autor ilustracji przy akompaniamencie tekstu ubiera go w myśli własne.Zarówno profesjonalni twórcy, studenci akademii artystycznych jak i osoby tworzące nieprofesjonalnie, rozwinęli przed jury konkursu wachlarz wizualnych emocji, wyrażony różnymi technikami: grafiką, malarstwem czy collage. Nagrodzone prace wyróżniał liryzm Przybory i kreatywność ich autorów.

K. Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej” napisał „ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (...)ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.”

Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukało jury w kolejnych edycjach. Posiedzenia jury zdominowały rozważania nad kondycją i rolą ilustracji we współczesnym świecie. Profesor Janusz Akermann, przewodniczący jury, wyraził te niepokoje w tekście podsumowującym Konkurs: Ilustracja, która we wszystkich Akademiach Sztuk Pięknych jest jednym z główniejszych elementów wydziałów grafiki, stanie się w niedalekiej przyszłości kierunkiem unikatowym. Czy czeka ją los dinozaurów, które wyginęły kilkadziesiąt milionów lat temu? Są tacy, którzy to prorokują. Są tacy, którzy jak ślepi i ogłuszeni, poruszają się w szarej masie przeciętności w kierunku, który wyznaczyły też masy. Wszystko co masowe, niszczące indywidualność, jest złe”

Jednak Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory ma się bardzo dobrze! Piąta jego edycja w roku 2015 znów licznie przyciągnęła twórców z całej Polski (147 prac zgłoszonych na Konkurs przez 84 autorów), co świadczy o potrzebie tego rodzaju wypowiedzi plastycznej, a także o niesłabnącym oddziaływaniu twórczości Przybory.

Regulamin

Kutnowski Dom Kultury

ogłasza VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

1. Organizatorem konkursu jest:

Kutnowski Dom Kultury,

ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;

Tel/fax 24 254-21-37,

mail: plastycznystacja@gmail.com

2. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo.

Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3. Termin konkursu: od 30 maja do 15 października 2016 r.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:

· Grafika (szeroko rozumiana)

· Pastel

· Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)

· Autorskie techniki mieszane

5. Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk.

6. Format prac nie przekraczający 100x70 cm .

7. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.

a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury

b)nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą odsyłane autorom

8. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor). Na pracy oprócz godła, powinien znajdować się jej tytuł = tytuł piosenki do której została wykonana. Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania) oraz wersję elektroniczną pracy na nośniku CD (w przypadku grafiki komputerowej). Każde zgłoszenie powinno także zawierać kilka zdań o twórcy, jego dorobku, wykształceniu itp. do późniejszego umieszczenia jako informacji o autorze w wydanym do wystawy katalogu.

9. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.

10. Pula nagród wynosi 9 000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych.

11. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach : wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych.

Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujecie tematu czyli obecność „ducha Przybory”!

12. Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2016r. Decyduje data stempla pocztowego.

13. Prace należy nadsyłać na adres:

Kutnowski Dom Kultury,

ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;

z dopiskiem „KONKURS PRZYBORA”

Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Agnieszka Dąbrowska-Walczak.

Kontakt: Tel/fax 24 254-21-37, wew. 103

14. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas XII edycji „Stacji Kutno” w listopadzie 2016r.

15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.

16. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.

17. Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, programie „Stacji Kutno” oraz w czasie trwania Festiwalu. Inne wykorzystanie ww. prac przez Organizatora możliwe będzie tylko po wcześniejszych ustaleniach warunków z autorem.

18. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od tego punktu.

19. Prace zwracane będą tylko na wyraźne życzenie autorów zgłoszone w karcie wraz z nadesłaniem pracy. Organizator nie odsyła prac poza teren Polski. Ewentualne zgłoszone zwroty prac odbędą się po zdjęciu wystawy pokonkursowej i zakończeniem wszelkich prac związanych z Konkursem, w grudniu 2016r. W terminie wcześniejszym możliwy jedynie odbiór osobisty.

20. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.

21. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE