Reklama

Reklama

[ZDJĘCIA] Duże pieniądze na inwestycje. Co słychać w gminie Krzyżanów?

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Sporo dzieje się w gminie Krzyżanów, o czym informują tamtejsze władze. Ruszyła m.in. budowa stacji uzdatniania wody, oprócz tego zakończono rekultywację terenu nad stawem w Konarach, a także remont jednej z dróg. Poniżej podsumowanie działań inwestycyjnych w gminie Krzyżanów.

Reklama

Rekultywacja terenu nad stawem w Konarach  

W ramach współpracy Wójta Gminy Krzyżanów z lokalnym Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Gminy Krzyżanów, w tym roku zostało zakończone kolejne zdanie również z dofinansowaniem związane z rekultywacja trenów wokół istniejących stawów na ternie gminy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-20120. Tym razem wykonany został  terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości  Konary.  Koordynatorem zadania  i współfinansującym była gmina Krzyżanów a  koszt zadania wynosił 109.777,50 zł w tym otrzymane dofinansowanie z środków unijnych w wysokości 50.000 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy Krzyżanów. Wykonawcą zadania była Spółka Cywilna „Kerim” z Woli Czrnyskiej koło Łasku. 

Ruszyła budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kterach wraz z budową zbiorników sieciowych wody pitnej w Siemienicach

W ślad za wnioskiem Wójta Gminy Krzyżanów -  gmina otrzymała wsparcie finansowe w formie pożyczki (z możliwością umorzenia 30% po spłacie 70% całości pożyczki) na realizację zadania  polegającego na budowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ktery oraz budowa sieciowych zbiorników wody pitnej wraz z pompownią sieciową w miejscowości Siemienice z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego przez gminę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonawcą zadania będzie Spółka „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę brutto: 4.052.850,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: pierwszy etap budowa stacji uzdatniania wody  w Kterach, drugi etap budowa przepompowni wody w Siemienicach, lecz całość zadania zakończona zostanie do końca listopada 2021 roku.

 Nowo wybudowana Stacja w Kterach wraz z funkcjonującą stacją w Krzyżanowie zdecydowanie  poprawi jakość zaopatrzenia w wodę,  zwiększy pewność i niezawodność całego systemu infrastruktury wodociągowej co wpłynie na  podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Krzyżanów.

Termomodernizacja remiz strażackich w Młogoszynie i Siemienicach - zakończona

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą  zdania – firma  „MEG-BUD” Marcin Gibski z Krzesina  z końcem października 2020 roku  zakończyły się roboty budowlane związane termomodernizacją budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Młogoszynie i Siemienicach. Zadanie w wysokości około 30% kosztów realizacji zostało współfinansowane z środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi w ramach programu ”EkoRemiza – termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” oraz w pozostałej  części (około 70%) z środków gminy Krzyżanów. Koszty zadania wyniosły 340.000,00 złotych w tym dotacja Funduszu: 52.700,00 zł dla OSP Siemienice i 45.705,00 zł dla OSP Młogoszyn. Pozostałą część inwestycji w kwocie ok. 250.000,00 złotych to dofinansowanie  gminy Krzyżanów.

Zakończenie zadania - dotacja dla sołectw w ramach małych projektów

Na podstawie złożonych przez Wójta Gminy Krzyżanów wniosków – gmina Krzyżanów  otrzymała   pomoc finansową z budżetu Samorząd Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotację w wysokości po 10.000 zł - otrzymały: Sołectwo Siemieniczki na wykonanie zagospodarowania terenu wokół kaplicy w Siemieniczkach oraz sołectwo Siemienice na wykonanie dziecięcego placu zabaw w Siemienicach obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Ponadto, każdy z projektów otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 tysięcy złotych od Gminy Krzyżanów oraz każde sołectwo wniosło wkład własny po 1 tysiąc złotych. 

Projekty zostały zakończane 15 listopada 2020 roku.

Zakończony kolejny remont drogi powiatowej wykonany przez gminę Krzyżanów 

W dniu  23 listopada 2020 roku odbył się odbiór robót budowlanych dotyczący zakończonego remontu drogi powiatowej Nr 2112E relacji Bedlno – Młogoszyn – Ktery na odcinku o długości 2,512 km od granicy gminy Bedlno do wjazdu na wiadukt autostrady A1 w miejscowości Młogoszyn. Inwestorem zadania była gmina Krzyżanów, która na podstawie  zawartego porozumienia przez Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego  z Zarządem Powiatu Kutnowskiego przejęła od powiatu kutnowskiego  do realizacji z własnych środków finansowych remont drogi.  Zakres remontu obejmował  w szczególności: oczyszczenie i udrożnienie rowów, odtworzenie zjazdów i zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi. Wykonawcą zadania była  Spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. z Gostynina za cenę 1.797.004,07 złotych i 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE