Reklama

Zgłoś się do "ŁAPA" 2013

Opublikowano:
Autor:

Zgłoś się do "ŁAPA" 2013 - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia W dniach 6-8 czerwca odbędzie się 19 Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "ŁAPA 2013". Miejscem pokazów artystycznych będzie Park Traugutta. Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 czerwca w sali widowiskowej KDK.W rozwinięciu regulamin artystyczny oraz regulamin organizacyjny.

REGULAMIN ARTYSTYCZNY

1. Gospodarzami Przeglądu są: dzieci i młodzież z Teatru „PUSZEK” i młodzież z Grupy Teatralnej "od jutra".

2. Celem imprezy jest:

  • prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
  • inspirowanie instruktorów i nauczycieli do poszukiwań form pracy artystycznej i wychowawczej,
  • inspirowanie do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zainteresowanie działaniami artystycznymi (teatr, muzyka, taniec, plastyka),
  • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynne uczestnictwo w zdarzeniach teatralnych,
  • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów, animatorów kultury i zespołów.

3. Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, społecznych i prywatnych, skupiających dzieci i młodzież do lat 15 (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja).

4.W przeglądzie można prezentować dowolne formy teatralne:
- teatry lalkowe,
- teatry żywego planu,
- teatry ruchu,
- formy kabaretowe,
- teatry muzyczne i inne.

5. Do uczestnictwa w Przeglądzie dopuszczone będą wszystkie teatry z repertuarem kierowanym do dzieci i młodzieży.

6. Przegląd nie ma charakteru typowych spotkań konkursowych, dlatego nie będą przyznawane I, II, III miejsca. Przewiduje się nagrody za konkretne wartości przedstawienia (np. teatralne, wychowawcze, plastyczne, muzyczne itp. za kreacje aktorskie), oraz nagrodę specjalną za spektakl promujący zdrowy tryb życia.

7. Prezentacje odbywać się będą w 4 kategoriach wiekowych:
I kategoria - przedszkola
II kategoria - klasy I - III
III kategoria - klasy IV - VI
IV kategoria - gimnazja
W przypadku grup o zróżnicowanym wieku uczestników będzie brana pod uwagę przeciętna wieku oraz do jakiego odbiorcy
jest kierowany prezentowany repertuar.

8. Maksymalny czas przedstawienia:
* do 15 min. dla kategorii I (przedszkola)
* do 30 minut dla pozostałych kategorii
w razie istotnego przekroczenia czasu jury ma prawo przerwać spektakl lub całkowicie zdyskwalifikować zespół.

9. W przeglądzie z jednej placówki może wziąć udział dowolna ilość zespołów.

10. Podczas trwania całego przeglądu oceniane będzie uczestnictwo zespołów i opiekunów oraz kultura odbioru.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Przeglądów Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych ŁAPA

1. Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną do 20.05.2013 E-mail: teatrpuszek@op.pl Karty zgłoszeń do pobrania na stronie.

2. Prosimy o wcześniejszy kontakt z instruktorem Jadwigą Rzetelską w celu omówienia możliwości występów plenerowych (miejsce, czas przygotowania, możliwości techniczne nagłośnienia).
Istnieje możliwość konsultacji.

Kontakt telefoniczny z instruktorem w godzinach 11.00-18.00 pod numerem 660 478 648 lub w KDK 24 254 21 37.

3. Organizator zapewnia nagłośnienie (odtwarzacz CD, kolumny, mikrofony).

4. Nie zapewniamy żadnych elementów scenograficznych i rekwizytów.
Organizator nie zapewnia przechowania scenografii przed ani po prezentacji.

5. W razie niepogody może zostać przesunięty termin występów lub zostaną przeniesione na dużą scenę Kutnowskiego Domu Kultury.
KARTA ZGŁOSZENIA
P r z e g l ą d u T e a t r ó w D z i e c i ę c y c h i M ł o d z i e ż o w y c h ŁAPA 2013

1.Nazwa zespołu
2. Instytucja patronująca lub wysyłająca zespół (adres, telefon)
3. Numer telefonu opiekuna zespołu
4. Tytuł spektaklu
5. Autor
6. Scenariusz
7. Reżyseria
8. Opracowanie muzyczne
9. Opracowanie plastyczne
10. Czas trwania spektaklu
11. Czas przygotowania zespołu do spektaklu
12. Kategoria wiekowa
13. Ilość uczestników, Ilość opiekunów
14. Potrzeby zespołu w zakresie zapewnienia warunków występu: miejsce występu, nagłośnienie

Podpis Kierownika zespołu

*miejsce występu uzgodnione z organizatorem
** np. podać szczegółowo: kompakt, ilość mikrofonów ITP.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE