Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie

Wydarzenia 10-04-2007 Autor: Konto usunięte
0

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłaszavprzetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Grota Roweckiego 3 w Kutnie. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2007r o godz. 12.00

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy Grota Roweckiego 3 o pow. użytkowej 87,7 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 550,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych ). Lokal do dyspozycji najemcy od dnia 1 maja 2007r.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1. Wadium należy wpłacić na konto spółdzielni 80 1020 3440 0000 7402 0013 4098 do dnia 17 kwietnia 2007r , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT. Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także