Rejestracja i logowanie

Stan dróg i sytuacja szpitala

Wydarzenia 24-02-2005 Autor: Konto usunięte
0

Debata na temat problemów komunikacyjnych i stanu dróg w Kutnie oraz informacja na temat sytuacji w kutnowskim szpitalu to najważniejsze punkty obrad XXVI Sesji Rady Miasta Kutno.

Sesja rozpocznie się w poniedziałek, 28 lutego, o godz. 9.00 w sali konferencyjnej UM Kutno.

Pełny porządek obrad dostępny: {wiecej}

XXVI Sesja Rady Miasta Kutno.

1. Otwarcie sesji.
2. Debata na temat problemów komunikacyjnych i stanu dróg w mieście Kutno.
3. Informacja na temat sytuacji finansowej i możliwościach zapewniania opieki zdrowotnej przez kutnowski szpital.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kutno (ul. Metalowa),
b) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kutno (ul. Cmentarna),
c) wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów stanowiących własność Miasta Kutno (ul. Sklęczkowska),
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kutno (zbieg ul. Chopina i Spółdzielcza),
e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno (obręb Łąkoszyn i Grunwald),
f) zmiany uchwały Nr XXIV/305/04 Rady Miasta Kutno z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2005 rok,
g) zmian w budżecie Miasta Kutno na 2005 rok,
h) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
i) uchwalenia środków dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kutnie na realizację budownictwa mieszkaniowego,
j) uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraĽnych zastępstw oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno,
k) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kutno, l) wystąpienia Miasta Kutno ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
5. Zajęcie stanowiska Rady Miasta Kutno do wniosku grupy radnych o wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także