Rejestracja i logowanie

Ważny komunikat ZUS dot. orzeczeń lekarskich

Wydarzenia 06-04-2020 Autor: bnp/ZUS
6
Ważny komunikat ZUS dot. orzeczeń lekarskich

Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.

Chodzi tu o orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.

- Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, przed upływem terminu ważności orzeczenia.” – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach.  Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkieg

komentarze (6)
Dodaj komentarz

Jak kończę jutro 182 dni chorego a ustawa weszła dziś to mogę starać się o świadczenia rehabilitacyjnego

Nie złożyłam wniosku o świadczenia a kończye 182 dni chorego co mam zrobić leczenie nie zakonczone

A co z tymi osobami, którym skończył się okres świadczenia rehabilitacyjnego i złożyli wniosek o przyznanie renty chorobowej, bo o tych osobach nikt nie pisze. W tej chwili zostałam bez środków do życia,ani rehabilitacyjnego ani renty.

Zgadza się. Nie chodzi o zwolnienie i zasiłek chorobowy a o świadczenie rehabilitacyjne i renty czasowe, których czas trwania kończy się w czasie pandemii lub zaraz po jej odwołaniu. ZUS w chwili obecnej nie orzeka w tych sprawach dlatego automatycznie jest wydłużony czas trwania świadczenia na okres 3 miesięcy tylko na podstawie wniosku o kontynuację. Normalnie trzeba by się stawić u lekarza orzecznika ...

Druk L-4 został wycofany wraz z wprowadzeniem druku ZUS-ZLA dnia 31-12-1998. nie potrafię zrozumieć, czemu nikt o tym nie pamięta.

Tytuł raczej nie adekwatny do problemu! Wprowadza w błąd! Chodzi o renty ,świadczenia rehabilitacyjne ,a nie o L4 !

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także