Rejestracja i logowanie

Wydzierżawiają budynek po przychodni na Krośniewickiej

Wydarzenia 13-08-2019 Autor: ez.
2
Wydzierżawiają budynek po przychodni na Krośniewickiej

Pod koniec ubiegłego roku przychodnia znajdująca się przy ul. Krośniewickiej w Kutnie została zlikwidowana. Właścicielem budynku jest Gmina Kutno, która planuje go wydzierżawić na cele związane ze świadczeniem usług medycznych. 

Przychodnia, o której mowa, została zlikwidowana wraz z końcem listopada 2018 r. Placówka NZOZ Profilaktyka Medyczna w połowie października sama wystąpiła z prośbą o rozwiązanie umowy z NFZ, na co łódzki oddział wyraził zgodę. Konieczność wystąpienia z wnioskiem o likwidację przychodni spowodowana była decyzją kutnowskiego sanepidu, a dotyczyła ona złego stanu sanitarno-higienicznego poczekalni i stolarki drzwi do gabinetu lekarskiego. Jak informowała nas wówczas Celina Marciszewska z PSSE w Kutnie, decyzja nakazywała doprowadzenie do właściwego stanu technicznego ww. rzeczy do dnia 31 grudnia tego roku. Placówka zamiast zobowiązać się do wykonania zaleceń, rozwiązała umowę z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Szerzej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Temat dotyczący jej dalszego funkcjonowania poruszony został niedawno przez radną Gminy Kutno Annę Strynkiewicz. Jak informowała ją wójt Justyna Jasińska, zgodnie z decyzją Rady Gminy Kutno przygotowywano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu na powyższe cele.

Teraz Gmina Kutno udostępniła pismo informujące o dzierżawie budynku na okres do 10 lat. Chętni mogą składać pisemne oferty w terminie 21 dni od ukazania się pisma (12 sierpnia br.).

O tym, kto wydzierżawił budynek i jaki podmiot będzie świadczył w nim usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej, poinformujemy.

komentarze (2)
Dodaj komentarz

Ha Ha!????

Ha Ha!????

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także