Rejestracja i logowanie

Białe certyfikaty – co to jest i jak to zdobyć?

Biznes 09-10-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Białe certyfikaty – co to jest i jak to zdobyć?

Audyty efektywności energetycznej według Ustawy o efektywności energetycznej to opracowania, które zawierają analizę zużycia energii oraz stanu obiektu, urządzeń technicznych i instalacji, a także wykaz przedsięwzięć, które zwiększą efektywność energetyczną tych urządzeń i instalacji. To też informacje zawierające opłacalność ekonomiczną i możliwości uzyskania większych oszczędności energii.

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna, w najprostszych słowach to stosunek energii, jaki potrzebny jest do pewnego procesu, aby moc otrzymać z niego korzyści. Każdy dom i firmy zużywają codziennie duże ilości energii. To także ogromne koszty, które trzeba ponieść, aby móc normalnie funkcjonować i pracować. Więc ile energii uda nam się zaoszczędzić, tym mniejsze osiągniemy koszty i większe korzyści dla budżetu rodzinnego i budżetu przedsiębiorstwa.

Na czym polega audyt efektywności energetycznej?

Audyty efektywności energetycznej to działania, które wykrywają źródła strat energii elektrycznej. Sprawdza też jak można uzyskać najlepszą efektywność energetyczną.

Audyt dzieli się na 4 etapy. Najpierw należy przygotować jego zakres, czyli co i kiedy ma zostać przeprowadzone. Następnie zbiera się wszystkie dane. Należy przeprowadzić przegląd energetyczny i określić najważniejsze instalacje, które pobierają energię. W trzecim etapie gromadzi się zebrane informacje, analizuje i ewaluuje dane. To na tym etapie ustala się wszystkie możliwości podniesienia efektywności energetycznej. Na ostatnim, czwartym etapie sporządza się szczegółowy raport, w którym zawiera się wszystkie zebrane dane i informacje.

Od 1 października 2016 roku określeni przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzania audytu efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to inaczej świadectwa efektywności energetycznej, które można otrzymać za zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Jeśli określone w przepisach przedsiębiorstwa nie otrzymały żadnych białych certyfikatów są zobowiązane do wpłacenia opłaty zastępczej.

System białych certyfikatów to mechanizm rynkowy, który zmusza przedsiębiorstwa do zmniejsza zużycia energii w trzech obszarach:

  • Zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych
  • Zmniejszenie kosztów energii w przedsiębiorstwie przez własne urządzenia
  • Zmniejszenie strat energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ciepła

Aby zdobyć biały certyfikat, przedsiębiorstwa muszą wykonać audyty efektywności energetycznej. Można je przeprowadzić nawet wtedy, gdy dopiero planujemy pewne przedsięwzięcia. W tym celu należy przekazać planowane inwestycje i rozwiązania, które zmniejszą koszty energii. Następnie należy zgłosić się do przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE. Aby wygrać przetarg efekt energetyczny musi znajdować się w przedziale pomiędzy ωśrodkowym (wartość średnia ważona  efektu energetycznego) i ωmax (wartość maksymalna efektu energetycznego).

Jak zwiększyć efektywność energetyczną?

Audyty efektywności energetycznej pomogą nam znaleźć sposoby na zmniejszenie strat energii. Jednak i bez nich możemy sami zwiększyć efektywność energetyczną.

Rozwiązaniem są przede wszystkim nowoczesne technologie. Dzięki nim możemy znacznie obniżyć koszty energii. Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań jest magazynowanie energii. Nowe technologie pozwalają na dokładne monitorowanie zużycia energii. Dzięki temu widzimy, które obszary zużywają jej najwięcej i w ten sposób możemy decydować o zmianach w przedsiębiorstwie, które pomogą nam zaoszczędzić energię.

Niestety takie technologie są bardzo kosztowne. Jednak można skorzystać z dotacji, które ułatwią nam wprowadzenie zmian. Dostępna jest na przykład dotacja na odnawialne źródła energii oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Korzyści płynące z efektywności energetycznej

Międzynarodowa Agencja Energetyczna i OECD przeprowadziły badania, które pokazują jak efektywność energetyczna wpływa na poniższe 4 sektory:

  • Poziom indywidulany – zmniejszenie ubóstwa poprzez tańszy dostęp do energii elektrycznej, a tym samym poprawia zdrowia i samopoczucia oraz zwiększenie budżetu rodzinnego
  • Poziom sektorowy – zwiększenie konkurencyjności i wydajności pracy, wzrost aktywów oraz korzyści dla dostawców energii elektrycznej
  • Poziom krajowy – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, większa liczba miejsc pracy przez zmniejszenie kosztów, mniejsze wydatki publiczne związane z energią
  • Poziom międzynarodowy – zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, niższe ceny energii elektrycznej, lepsze gospodarowanie surowcami naturalnymi

Według dostępnych danych zwiększenie efektywności energetycznej to najtańszy sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Unia Europejska w ciągu następnych kilku lat może zaoszczędzić prawie 80 miliardów euro rocznie.

Audyty efektywności energetycznej pomogą nie tylko zaoszczędzić ogromne pieniądze, ale wpływają też na inne dziedziny. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o energooszczędności i ekologii. Przedsiębiorstwa, które starają się zwiększyć efektywność energetyczną są dużo lepiej postrzegane niż firmy konkurencyjne.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także