Reklama

Czy rodzice mogą zakupić podręczniki do szkoły

Opublikowano:
Autor:

Czy rodzice mogą zakupić podręczniki do szkoły - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Lifestyle Nauczyciel nie zaplanował zakupu zeszytu ćwiczeń. Rodzice zdecydowali się pokryć koszty zakupu, rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Jednak dyrektor nie wyraził zgody aby rodzice pokryli koszty brakujących ćwiczeń? Czy dyrektor postąpił słusznie? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna i zgodna z prawem?

Odpowiedź:

Podręczniki lub ćwiczenia powinna zapewnić szkoła podstawowa, a nie rodzice (nawet jeśli wyrażają taką wolę). Każdy rodzic może natomiast kupić dla swojego dziecka dodatkowe materiały edukacyjne, które jednak mogą zostać wykorzystane jedynie poza szkołą a nie w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uzasadnienie:

Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów publicznych szkół podstawowych i artystycznych został zagwarantowany ustawowo. Zgodnie bowiem z art. 54 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Art. 54 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: Publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

  1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
  2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
  3. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia
Ponadto art. 55 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że:

Wyposażenie:

  1. publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I– III,
  2. publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VIII
jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

Na realizację ww. zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

Z analizy wyżej cytowanych przepisów ustawy wynika, że uczniom przysługują bezpłatne materiały oraz podręczniki. Obowiązkiem prawnym szkoły podstawowej jest zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów szkoleniowych. Szkoła nie może więc żądać by uczniowie byli wyposażeni w dodatkowe ćwiczenia, które muszą zakupić, ani też dopuszczać zakupionych przez rodziców podręczników czy też materiałów szkoleniowych. Pamiętać należy, że nauczyciel ma prawo zadecydować o prowadzeniu zajęć z zastosowaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych lub bez zastosowania materiałów ćwiczeniowych. Jeżeli jednak nauczyciel zdecydował o realizacji zajęć z zastosowaniem danych podręczników lub ćwiczeń to nauczyciel nie może wymagać od rodziców ich zakupu, ani nawet prowadzić nauczanie z uwzględnieniem materiałów ćwiczeniowych zakupionych przez rodziców. Oznaczałoby to bowiem, że szkoła nie zapewniła bezpłatnego dostępu do materiałów ćwiczeniowych, co stanowi działanie niezgodne z prawem. Działanie takie oznaczałoby bowiem, że szkoła podstawowa nie zapewniła bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zapamiętaj!

  • W szkołach korzystających z dotacji na zakup ćwiczeń, nie można dopuszczać materiałów ćwiczeniowych zakupionych przez rodziców. Podręczniki lub ćwiczenia powinna zapewnić szkoła podstawowa w ramach otrzymywanych dotacji celowych.
  • Zapewnienie nieodpłatnie książek i materiałów ćwiczeniowych uczniom do obowiązkowych zajęć edukacyjnych to zadanie szkoły i organu prowadzącego szkołę, a nie rodziców.
  • Każdy rodzic może natomiast kupić dla swojego dziecka dodatkowe materiały edukacyjne, które jednak nie powinny być wykorzystywane w szkole podczas nauczania.
  • Reasumując, miała Pani rację twierdząc, że kupowanie przez rodziców ćwiczeń do wykorzystania w szkole jest niezgodne z prawem.
Więcej porad prawnych dla nauczycieli znajdziesz w portalu Wychowawca z klasą w dziele https://www.wychowawcazklasa.pl/prawo-oswiatowe-10.

Podstawa prawna:

  • art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
Joanna Swadźba
prawnik, ekspert Portalu Oświatowego

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE