Reklama

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Opublikowano:
Autor:

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Lifestyle Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie dla osób, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne. Natomiast nie jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania. Przepisy ustawy regulującej upadłość konsumencka wskazują szereg przesłanek, jakie musi spełnić dłużnik, aby mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji.

 1. Niewypłacalność

  Kiedy możemy mówić o niewypłacalności? Jest to sytuacja, w której bieżące dochody nie wystarczają na codzienne wydatki i pokrycie rat kredytów.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Należy jednak pamiętać o tym, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 • Status konsumenta

  Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na dzień składania wniosku.

 • Co w przypadku prowadzenia firmy? Przed złożeniem wniosku należy zakończyć działalność gospodarczą i spełnić szereg innych przesłanek.

 • Brak przesłanek negatywnych

  Prawo upadłościowe wskazuje kilka przesłanek negatywnych - przypadków, w których sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

  • jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku m.in. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika - chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań - chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne - chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • Złożenie stosownego wniosku

  Dłużnik, spełniający warunki powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy dołączyć do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych. Jest to jednak dopiero pierwszy etap postępowania. Właściwe fazy następują już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

 • W trakcie postępowania nieoceniona okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Należy mieć na względzie, że postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowane, a nieprzemyślane działanie może doprowadzić do zamknięcia drogi umożliwiającej ponowne złożenie wniosku na okres 10 lat. Z pewnością jest to wysoka cena, szczególnie jeśli upadłość konsumencka stanowi jedyną szansę na oddłużenie i rozpoczęcie życia bez długów. W tym miejscu warto dodać, że dłużnicy nie powinni obawiać się utraty dotychczas zgromadzonego majątku - należy mieć na względzie, że w trakcie postępowania egzekucyjnego komornik również dokona zajęcia, a uzyskane środki mogą nie wystarczyć na całkowite oddłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia dłużników, trzeba jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu m.in. są to zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl

  UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
  wróć na stronę główną

  ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

  e-mail
  hasło

  Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE