Reklama

Praca znów szuka człowieka. Tym razem w bibliotece

Opublikowano:
Autor:

Praca znów szuka człowieka. Tym razem w bibliotece - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Lifestyle Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: STARSZY REFERENT w Dziale Finansowo – Księgowym. Niezbędne wymagania i zakres obowiązków poniżej.

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe studia I stopnia odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
 • Posiadanie, co najmniej 2-letniej, praktyki na stanowisku związanym z finansami,
 • Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych,
 • Biegła obsługa komputera,
 • Znajomość programu Płatnik, systemu e-PUAP i e-PFRON2,
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu pracy.

3. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie list płac oraz umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowywanie wszelkich rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • Prowadzenie i wysyłka raportów miesięcznych i rocznych poprzez system e-Pfron2,
 • Wystawianie faktur,
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT,
 • Powadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Prowadzenie kasy,
 • Wykonywanie przelewów poprzez system bankowości internetowej.

4. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

5. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie, przesłać pocztą na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5; 99-300 Kutno w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszy referent” lub emailem na adres: [email protected].

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 10.04.2018r. do godz. 14.00.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie - nie będą rozpatrywane. MiPBP zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wyłonionych kandydatów, którzy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE