Reklama

Uniknij problemów związanych ze stwierdzeniem kwalifikowalności podpisu elektronicznego

Opublikowano:
Autor:

Uniknij problemów związanych ze stwierdzeniem kwalifikowalności podpisu elektronicznego - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Lifestyle Zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę należy − pod rygorem nieważności − podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W trakcie weryfikacji podpisu wykonawcy, status podpisu został zweryfikowany poprawnie, natomiast pojawił się komunikat, że certyfikat nie jest certyfikatem kwalifikowanym (w kontekście eIDAS). Czy w związku z tym oferta podlega odrzuceniu? W trakcie weryfikacji ustalono, iż certyfikat osoby podpisującej ofertę jest ważny, natomiast ważność stracił certyfikat podmiotu wydającego powyższy certyfikat.

Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące identyfikacji elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego stanowią przedmiot regulacji tej ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. (tzw. e-IDAS). W świetle przepisów tej ustawy dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji.

Z przedstawionych informacji wynika, że certyfikat, którym podpisano ofertę, nie jest certyfikatem kwalifikowanym. W praktyce można niestety złożyć podpis, który pomimo składania z intencją, że ma być kwalifikowany, takim podpisem nigdy nie był, ponieważ np. nie spełnia wymogów technicznych, a aplikacja podpisująca nie sprawdziła tego faktu. Trzeba mieć też na uwadze, że w obrocie funkcjonują podpisy elektroniczne niekwalifikowane.

W przypadku certyfikatu niekwalifikowanego („zwykłego”) rozporządzenie e-IDAS nie narzuca wymagań co do sposobu generowania i przechowywania klucza prywatnego oraz sposobu generowania podpisu elektronicznego weryfikowanego takim certyfikatem (programowo czy też z wykorzystaniem kart kryptograficznych). W konsekwencji opatrzenie oferty podpisem elektronicznym, który nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skutkuje w związku z wymogiem art. 10a ust. 5 ustawy Pzp odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Pzp tj. oferta jest niezgodna z ustawą oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast w zakresie ważności podpisu kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma art. 18 ust. 1 ww. ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, zgodnie z którym podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu.

Z informacji przedstawionych w pytaniu wynika, że certyfikat jest ważny, ale nie jest ważny certyfikat podmiotu wydającego certyfikat.

W przypadku ustalenia, że ważny certyfikat osoby jest certyfikatem kwalifikowanym (co jest jednak wątpliwe, jak można wnioskować z informacji zawartej w pierwszej części pytania), brak byłoby podstaw do odrzucenia oferty. Jeżeli bowiem kwalifikowany podpis elektroniczny został złożony w okresie ważności jego certyfikatu, należałoby − co do zasady − uznać go za prawidłowy.

Podstawa prawna:

  • art. 10a ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),
  • art. 18 ust. 1 ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 162).
Andrzela Gawrońska-Baran - radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, specjalistka ds. Pzp i autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych, prowadzi specjalizującą się w zamówieniach publicznych Kancelarię AGB, od wielu lat współpracuje z www.portalzp.pl

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE