Reklama

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - Zdjęcie główne

TBS

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie

zaprasza

   do składania ofert, których przedmiotem jest

przeprowadzenie  badania

sprawozdania  finansowego  za  rok  2021

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. Nr 217)

w terminie do 31 marca 2022 roku.

 

Oferta powinna zawierać:

1)      informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informację o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłego rewidenta z podaniem numeru i daty wpisu,
o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego
z podaniem numeru i daty wpisu.

2)      łączną cenę brutto w PLN za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, uwzględniającą wszystkie koszty,
a badanie sprawozdania finansowego powinno zawierać analizę podstawowych wskaźników ekonomicznych w wariancie porównawczym za ostatnie 3 okresy sprawozdawcze,

3)      wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, posiadane referencje z tego okresu, w tym z branży, w której działa Spółka.

W ramach przeprowadzania badania Spółka oczekuje (o ile to będzie konieczne) obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej,

podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania.

 

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno lub złożyć osobiście
w sekretariacie Spółki (II piętro, pokój nr 204) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 w terminie do 19 listopada   2021 r. do godz. 15:30.

W przypadku wysyłki decyduje data wpływu do siedziby Spółki.

Spośród złożonych w ww. terminie ofert, Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie, działając na podstawie § 21 ust 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, dokona wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia ww. wymogów dotyczących zawartości oferty. 

Rada Nadzorcza nie udziela odpowiedzi na oferty, których nie wybrano.

Bliższych informacji udziela Główny Księgowy Spółki - Pani Agnieszka Makuła (tel. 24/355-58-11, e-mail: [email protected] ).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki  - http://tbskutno.pl/?pd=regulaminy&pg=rodo.

 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE