Reklama

Czyje odpady paliły się na Majdanach? Urząd odpowiada na pytania

Opublikowano:
Autor:

Czyje odpady paliły się na Majdanach? Urząd odpowiada na pytania - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Martyna Stasiak, asystentka posłanki Agnieszki Hanajczyk, skierowała w ostatnim czasie zapytania związane ze sprawą składowiska odpadów na Majdanach, które pod koniec zeszłego miesiąca stanęło w płomieniach. Urząd Miasta już odpowiedział - wyjaśnienia od wiceprezydenta Jacka Boczkai publikujemy poniżej.

1) Odpady są pozostałością po prowadzonej na terenie nieruchomości, przez spółkę Zakład Gospodarowania Odpadami EKORD Wojculewicz i Zarębski sp.j. (następnie Zakład Gospodarowania Odpadami EKORD Wojculewicz i Ledzion sp.j.), działalności w zakresie gospodarki odpadami, która prowadziła działalność na podstawie decyzji:

  • Wojewody Łódzkiego, stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych do powadzenia działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne oraz zmieniających ją decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego dnia 29 października 2009r., 28 marca 2011r. i 15 grudnia 2011 r. które straciły ważność 23 stycznia 2016r.,
  • decyzji Starosty Kutnowskiego z dnia 17.03.2016r. zezwalającej spółce na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, która została przez Starostę cofnięta decyzją z dnia 31.12.2018 r.

2) Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r poz. 1219) oraz ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.l.J. z 2010. poz. 995) instytucją właściwą do prowadzenia kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie:

  • przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  • przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska jest inspekcja Ochrony Środowiska, która na terenie Kutna realizuje powierzone jej zadania poprzez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedstawiciele Miasta Kutno nie uczestniczyli w kontrolach prowadzonych na terenie nieruchomości przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

3) Mając na względzie zagrożenie dla środowiska i mieszkańców, z uwagi na ilość, rodzaj i sposób gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów Prezydent Miasta Kutno występował do:

  • Prokuratury Rejonowej w Kutnie z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez EKORD Sp.j. polegającego na prowadzeniu działalności w sposób stwarzający zagrożenie życiu i zdrowiu człowieka oraz środowiska, które obecnie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.
  • Państwowej Straży Pożarnej w sprawie podjęcia kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego na terenie nieruchomości.

4) Teren położony w Kutnie przy ul. Majdany 10 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w najbliższym czasie nie przewiduje się sporządzenia takiego planu dla tego terenu. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P - Tereny zabudowy produkcyjno-przemysłowej.

5) Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 797 ze zm.), prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia lub zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez odpowiedni organ, którym w zależności od rodzaju działalności jest marszałek województwa lub starosta.
W związku z powyższym najbardziej aktualną informację o wydanych decyzjach odnośnie prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Miasto Kutno posiadają wymienione wyżej organy.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE