Reklama

Obowiązkowe transmisje obrad i pięcioletnie kadencje. Zmiany w samorządach wprowadzone

Opublikowano:
Autor:

Obowiązkowe transmisje obrad i pięcioletnie kadencje. Zmiany w samorządach wprowadzone - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Prezydent Andrzej Duda podpisał w tym tygodniu nowelizację ustawy, która wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu samorządów. Na uwagę z całą pewnością zasługują zapisy mówiące o pięcioletniej kadencji, budżecie obywatelskim, obowiązkowych transmisjach obrad czy głosowaniu imiennym.

Poniżej przedstawiamy ważniejsze zmiany.

Głosowanie imienne
Odbyło się głosowanie, znamy wynik, ale nie wiemy kto konkretne i jak głosował? Od teraz obowiązkiem będzie poinformować o tym mieszkańców. Jeśli nie ma odpowiednich urządzeń, umożliwiających przeprowadzenie takiego głosowania, przeprowadza się głosowanie imienne. Wykazy głosowań radnych mają być niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminy.

Pięcioletnia kadencja
Do tej pory kadencje samorządów trwały 4 lata. W tym aspekcie zapis w ustawie jest krótki: „Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru”.

Komisja skarg, wniosków i petycji
W samorządach funkcjonuje takie ciało jak komisja rewizyjna, w której skład wchodzą radni danego samorządu. Od teraz radni będą rozpatrywali skargi na działania wójta/burmistrza/prezydenta i gminnych jednostek, wnioski lub petycje składane przez obywateli, poprzez powołaną w tym celu komisję skarg, wniosków i petycji

Obowiązkowe transmisje
Te zapisy głoszą, że „Obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.

Nowe uprawnienia przewodniczącego
Do tej pory, wbrew pozorom, przewodniczący rady gminy nie miał zbyt wielu możliwości, a jego głównym zadaniem było zwoływanie posiedzeń i dbanie, aby przebiegały one w sposób niezakłócony. Nowy zapis pozwala mu na wydawanie poleceń służbowych pracownikom urzędu, w związku z realizacją swoich obowiązków.

Wójt/prezydent na świeczniku
Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
Wobec przedstawianego raportu ma być rozpoczęta debata, na której mieszkańcy także będą mogli zabrać głos, o ile wcześniej pisemnie zawiadomią o tym przewodniczącego oraz zbiorą minimum 30 podpisów. Maksymalna liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos na debacie wynosi 15 osób.

Mieszkańcy mają więcej możliwości
Inną ciekawą rzeczą w ustawie jest zapis, który daje mieszkańcom inicjatywę uchwałodawczą. W przypadku naszego miasta musi być to grupa, która posiada prawa wyborcze i liczy co najmniej 300 osób. Taka grupa ma prawo wyznaczyć osobę, która będzie reprezentowała ich podczas posiedzeń rady. Rada z kolei musi procedować nad takim projektem uchwały, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

Budżet Obywatelski
Coś, co w Kutnie cieszy się dużą popularnością, w niektórych samorządach nie jest praktykowane. Budżet ma służyć jako szczególna forma konsultacji społecznych, a nowy zapis głosi, że „W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym, że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zwartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu”. Radni, poprzez uchwałę, określą wymagania, jakie Budżet Obywatelski powinien spełniać.

Wymieniliśmy te istotniejsze zmiany, które dotyczyć będą w głównej merze naszego samorządu. Waszym zdaniem są one dobre czy złe?

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE