Reklama

Od kiedy wyższe stawki za śmieci? Urząd przypomina

Opublikowano:
Autor:

Od kiedy wyższe stawki za śmieci? Urząd przypomina - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Miasto Kutno poinformowało mieszkańców, że już od 1 sierpnia obowiązują nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno z dnia 27 czerwca br. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat(Dz.U. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 4023) stawki wynoszą odpowiednio:

  • za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie – 18 zł na mieszkańca za miesiąc,
  • za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych nieselektywnie – 26 zł na mieszkańca za miesiąc.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konsekwencją rozstrzygniętego postępowania przetargowego, dotyczącego wyboru podmiotu odpowiedzialnego za odbiór i zagospodarowanie odpadów i wysokości kwoty, jaką za odbiór i zagospodarowanie odpadów zaoferowała jedyna firma biorąca w nim udział. Złożona oferta zmusza do podniesienia obowiązujących stawek, gdyż wysokość wpływów, jakie miasto obecnie uzyskuje od mieszkańców, w oparciu o obowiązujące opłaty, nie pokryje kosztów funkcjonowania systemu, uwzględniających wyniki przetargu.

Wśród czynników mających wpływ na zwiększenie kosztów systemu, za istotny należy uznać wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów, w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Obecnie wynosi ona 170 zł za tonę odpadów, natomiast od 2020 r. wzrośnie do 270 zł za tonę. Do innych należą nowe obowiązki nałożone na podmioty prowadzące instalacje zajmujące się zagospodarowaniem odpadów, przez ustawę o odpadach, dotyczące uruchomienia systemów przeciwpożarowych i monitoringu a także wzrost płacy minimalnej, cen paliw i energii.

Ogłaszając przetarg Miasto zobowiązane było ponadto do dostosowania systemu zbiórki odpadów do przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19, z 2018 r. poz. 2482). Konsekwencją wprowadzanych zmian jest zwiększenie ilości pojemników i worków, jakie musi dostarczyć operator, zwiększenie częstotliwości kursów pojazdów odbierających odpady i zużycia paliwa.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, system gospodarki odpadami w gminie ma funkcjonować na zasadzie samofinansowania, tzn jego koszty muszą być pokrywane przez gminę z opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli tzw „opłaty śmieciowej” należy wpłacać (bez wezwania) w kasie Urzędu Miasta lub na indywidualny nr konta bankowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Pierwszą opłatę, według nowej stawki, należy uiścić do 15 września br.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc sierpień i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 sierpnia 2019 r.

- Informujemy również, że zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w złożonej deklaracji (np. zmiana liczby osób, zmiana miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno pokój 327 - informuje UM Kutno.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE