Reklama

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Działu Wydobycia i Uzdatniania Wody

Opublikowano:
Autor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Działu Wydobycia i Uzdatniania Wody - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU WYDOBYCIA I UZDATNIANIA WODY w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kutnie. Kandydatem na stanowisko Kierownika Działu Wydobycia i Uzdatniania Wody może być osoba, która:1. posiada wykształcenie wyższe, preferowane inżynieria środowiska, technologia wód, lub pokrewne,2. posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie przy eksploatacji ujęć wody,3. posiada co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w branży wodociągowo - kanalizacyjnej,4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,5. posiada cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi,6. posiada umiejętność dobrej organizacji pracy.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata (CV),
3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, jeśli stosunek pracy trwa nadal),
5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),
6. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do zajmowania stanowiska Kierownika Działu Wydobycia i Uzdatniania Wody (opinie, referencje).
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Działu Wydobycia i Uzdatniania Wody,

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 12 listopada 2015 r. na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kutnie, ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno lub złożyć w tym samym terminie w Sekretariacie Spółki I piętro pokój 8 w godz. 7.00 – 15.00. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Spółki. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres a także adnotację „Konkurs na stanowisko Kierownika Dz. WiUW w PWiK Sp. z o. o. w Kutnie.”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do dnia 25 listopada 2015 r.

O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacji dotyczących konkursu udziela:

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji mgr inż. Andrzej Miziołek tel. 24 2510758 lub 512773290.

Z poważaniem

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Kutnie

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE