Reklama

Reklama

Ogłoszenie o pracę

Opublikowano: 22 listopada 2017 11:12
Autor:

Ogłoszenie o pracę - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Nazwa i adres jednostki: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, ul. 29 Listopada 27, 99-300 KutnoLiczba etatu – 1 etatWymiar etatu – pełen wymiar czasu pracyMiejsce wykonywania pracy – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w KutnieTermin – od 01 stycznia 2018r.Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie ogłasza nabór na stanowisko – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka”

Reklama

 1. Wymagania:

 1. niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika specjalna specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub wyższe na dowolnym kierunku
  i przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub wyższe na kierunku dowolnym i kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz przygotowanie pedagogiczne,

 • dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą,

 • doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi , młodzieżą lub dorosłymi
  z niepełnosprawnością intelektualną,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

 • nieposzlakowana opinia,

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 • znajomość przepisów:

 • Ustawa - Prawo Oświatowe,

 • Zmiany w prawie oświatowym w 2017r.,

 • Rozporządzenia obowiązujące w palcówkach specjalnych,

 • Ustawa o ochronie danych osobowych,

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

 • znajomość procedur administracyjnych i przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Exel, poczta elektroniczna, Internet)

 1. Warunki pracy:

Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 2. Podpisana przez kandydata klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U.
  z 2016, poz. 922)”,

 3. Podpisany życiorys i list motywacyjny,

 4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi,

 7. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

W przypadku zatrudnienia kandydata będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty
do wglądu.

 1. Główne obowiązki:

 • organizacja, koordynowanie pracy Ośrodka w zakresie działalności rehabilitacyjno – edukacyjno – terapeutycznej i obsługowej,

 • nadzór nad pracą pracowników pedagogicznych, administracyjnych i personelu pomocniczego,

 • planowanie rocznych i bieżących wydatków,

 • planowanie remontów,

 • dokumentowanie pracy i prowadzenie sprawozdawczości z działalności OREW,

 • pozyskiwanie dodatkowych środków na funkcjonowanie placówki,

 • organizacja sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów,

 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym,

 • współpraca z Zarządem.

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych
w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka” – w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie w terminie do dnia
10 grudnia 2017r.
do godz. 10.00
lub przesłać pocztą na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 27 (decyduje data wpływu do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Kutnie).

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)