Reklama

Reklama

Ogrzewasz dom gazem? Możesz ubiegać się o refundację, GOPS przyjmuje wnioski

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: poglądowe

Ogrzewasz dom gazem? Możesz ubiegać się o refundację, GOPS przyjmuje wnioski - Zdjęcie główne

Ogrzewasz dom gazem? Możesz ubiegać się o refundację, GOPS przyjmuje wnioski | foto poglądowe

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Dobre wieści dla właścicieli gospodarstw domowych, korzystających z ogrzewania gazowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie rozpoczął przyjmowanie wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Jakie warunki należy spełniać, by móc ubiegać się o dodatek gazowy?

Reklama

Refundacja przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z 2023r poz. 295).

Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Po dniu 29 lutego 2024 r - terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

- gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi być - potwierdzone wpisem lub zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. 20.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,
- przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł,
- przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, nie przekraczają 1500 zł,

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Do wniosku należy załączyć:

1.fakturę dokumentującą faktyczne dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne. Ważne: faktury prognozowane nie stanowią podstawy do złożenia i pozytywnego rozpatrzenia wniosku,

2.dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę,

3.dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

- oświadczenia wnioskodawcy o dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

- osoby posiadające gospodarstwo rolne - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy, umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego za 2021 rok,
• od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego za 2022 rok.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

• w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, po przez wysyłkę na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, przy użyciu aplikacji mObywatel lub tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kutnie przy ul. Witosa 1 (pn.-pt. w godzinach 7.30-15.30, pokój nr 12).

Wnioski znajdziecie na stronie Gminy kutno, w tym miejscu - KLIK

Info: Gmina Kutno

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy