Reklama

Przetarg na malowanie klatek schodowych

Opublikowano:
Autor:

Przetarg na malowanie klatek schodowych - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul.: Wybickiego 8, Łąkoszyn VIII, Łąkoszyn IX, Chodkiewicza 11 - w RSM „Pionier” w Kutnie w 2014 roku.

Szczegółowy zakres prac:

 1. zeskrobanie i zmycie starej farby,
 2. wykonanie niezbędnych napraw tynku, gruntowanie preparatem penetrującym,
 3. dwukrotne malowanie ścian nad lamperią i sufitu farbą emulsyjną w uzgodnionych kolorach,
 4. naprawa tynku po remontach instalacji elektrycznych pod roboty malarskie (Chodkiewicza 11),
 5. naprawa i dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii oraz cokołu w budynku,
 6. dwukrotne malowanie olejne stolarki drzwiowej z numerem danego lokalu (na życzenie lokatora),
 7. dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi wewnętrznych wejściowych do klatki schodowej w bloku Łąkoszyn VIII,
 8. dwukrotne malowanie olejne balustrad, szafek energetycznych, grzejników i rur na klatce schodowej, wyłazu dachowego i drabinki na dach,
 9. malowanie drewnianej stolarki okiennej i parapetów farbą olejną.
 10. białkowanie pralni, suszarni, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia wodomierza głównego, podwęzłów c.o. i korytarzy piwnicznych oraz malowanie farbą olejną drzwi do korytarza piwnicznego, pralni, suszarni, wózkowni i podwęzłów,
 11. oznaczenie pomieszczeń gospodarczych i numerów piwnic oraz podwęzła
 12. bieżące sprzątanie klatki schodowej, pralni i suszarni, korytarza piwnicznego,
 13. wykonanie niezbędnych zabezpieczeń (okien, drzwi, lamp, izolacji, rur, zamków szafek energetycznych, itp.),
 14. Szpachlowanie i malowanie wiatrołapów oraz sufitów daszków przed klatkami w budynkach Łąkoszyn VIII oraz Łąkoszyn IX:
  - uzupełnienie ubytków tynku, wyrównanie powierzchni,
  - gruntowanie powierzchni – przygotowanie do malowania,
  - dwukrotne malowanie farbą akrylową mrozo i wodoodporną do wymalowań zewnętrznych, malowanie lamperii farbą olejną.
Termin realizacji robót sukcesywnie do 30 września 2014 roku. W przypadku budynku Chodkiewicza 11 termin realizacji - po wykonaniu remontu instalacji elektrycznej na klatce schodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, sposobu i terminu wykonania można uzyskać w administracjach osiedli: administracji osiedla „Grunwald – Łąkoszyn” tel. 24 355-26-36, administracji „Tarnowskiego-Rejtana” tel. 24 355-26-15 oraz administracja „Śródmieście” tel. 24 355-26-26.

Oferty winny zawierać:

 • cenę netto + podatek VAT za wykonanie całości prac (materiały i urządzenia zapewnia wykonawca) oraz rozbicie cenowe na każdy budynek jak również daty wykonania od kiedy do kiedy,
 • okres gwarancji – minimum 60 m-cy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, bądź aktualny wyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;
 • aktualne (wydane nie wcześniejszego niż 3 miesiące wstecz) zaświadczenie z ZUS lub KRUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek (oryginały bądź kserokopie potwierdzone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty), kserokopię wpłaty wadium, referencje dotyczące wykonywania w/w prac ( max 5 szt.) z okresu ostatnich trzech lat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.00,00 - zł na rachunek bankowy nr Bank PKO S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Oferentowi nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za okres związania ofertą. Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

Oferty w zaklejonych, opisanych („Malowanie klatek schodowych – Przetarg”) kopertach, należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie, w terminie do dnia 12.12.2013r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2013r. o godz. 11:15. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub ograniczenia w dowolnym zakresie.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE